Hopp til hovedinnholdet

Miljøsamarbeid på tvers av landegrenser

DSC_3395 (2)

Skoleelever fra Finland, Norge og Russland deltok på en workshop på NIBIO Svanhovd i mars for å diskutere miljøvern av grenseområdene og gi råd til politikere, forskere og representanter fra forvaltningen. Foto: Morten Günther.

Nylig arrangerte NIBIO og Fylkesmannen i Troms og Finnmark en workshop for skoleelever fra Russland, Norge og Finland. Det overordnede målet var å få de unges synspunkt for hva som må til for å øke befolkningens miljøbevissthet i de nordlige grenseområdene.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er i gang med å lage en flerbruksplan om miljøvern knyttet til grensevassdragene i nord. Én av disse elvene er Pasvikelva. Fra sitt utspring i Enaresjøen i Finland renner den mot nordøst gjennom Pasvikdalen, på grensen mellom Norge og Russland, før den til slutt renner ut i Bøkfjorden ved Elvenes i Sør-Varanger.

I mars arrangerte Fylkesmannen og NIBIO Svanhovd en workshop for elever fra tre skoler i Finland, Norge og Russland. Tanken bak var å få råd fra ungdommene om hvordan de synes at forvaltningen, politikere og forskningsinstitusjoner skal jobbe med planer og miljøtiltak i grenseområdet fremover. Innspillene skal tas med i det videre planarbeidet.

– På workshopen fikk ungdommene fra de tre landene innsikt i viktige problemstillinger og arbeidsoppgaver for miljøforvaltningen i det trilaterale grenseområdet, sier medarrangør og rådgiver ved NIBIO, Victoria Gonzalez.

Et annet mål var å få innspill fra elevene på det pågående arbeidet knyttet til den nye flerbruksplanen for Pasvikelven og Grense Jakobselv.

– Ungdommene fikk mulighet til å foreslå hva slags tiltak de ønsker at vi bør jobbe mer med, sier Anne Fløgstad Smeland hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

– Vi var også interessert i å få deres synspunkt for hva som må til for å øke befolkningens miljøbevissthet generelt i de nordlige grenseområdene, legger hun til.

Miljøworkshopen gikk over to dager, der den andre dagen var viet til Pasvikseminaret som samlet politikere, forskere og representanter fra forvaltningen fra både Norge og Russland. På seminaret fikk ungdommene stille politikerne spørsmål om miljøarbeidet som pågår i grenseområdene, og ikke minst - hva som er planen videre.

 

Se film fra workshop og Pasvikseminaret her:

DSC_3180 (2).jpg
Soloppgang over Pasvikelva på grensen mellom Norge og Russland. Foto: Morten Günther.
11-14-15.jpg
Bøkfjord_bro_ktg.jpg
Fylkesmannen i Troms og Finnmark er i gang med å lage en flerbruksplan om miljøvern knyttet til grensevassdragene i nord. På bildet ser vi Elvenes ved utløpet av grensevassdraget Pasvikelva i Bøkfjorden. Foto: Kathrine Torday Gulden.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.