Hopp til hovedinnholdet

God agronomi i urbant landbruk

Forsidebilde

Å dyrke mat i byen kan by på noen særegne utfordringer. NIBIO-forsker Arne Sæbø, har nylig publisert en veileder for urbant landbruk. Her gir han tips til kommunene som tilrettelegger, og praktiske råd til deg som ønsker å dyrke selv. Foto: Arne Sæbø

Bor du midt i byen, men drømmer om å dyrke mer av maten din selv? Da kan urbant landbruk være noe for deg.

God kunnskap om jorda og plantene du skal dyrke er viktig, enten du er bonde på en stor gård eller driver en liten flekk midt i byen. Men å dyrke mat i byen byr også på noen helt særegne utfordringer.

NIBIO-forsker Arne Sæbø, har nylig publisert en veileder for urbant landbruk. Her gir han tips til kommunene som tilrettelegger, og praktiske råd til deg som ønsker å dyrke selv.

 

Har jorda god helse?

– God jordhelse betyr at jorda har mye liv i form av bakterier, sopp og småkryp. Disse organismene bidrar til å opprettholde alle de nødvendige prosessene vi er avhengige av når vi skal dyrke noe i jorda, forteller Sæbø.

Det er ofte nødvendig å bruke kompost av organisk materiale i urbane hager. For å få god og sykdomsfri kompost må man ha kontroll på prosessen. Analyser gir informasjon om næringsstoffene i komposten.

– Det er særlig viktig at man ikke tilfører for mye næring, noe som kan gi avrenning og redusert miljøkvalitet. Dette er spesielt en risiko i urbant landbruk, hvor bekker og vann er grunne og allerede sterkt belastet med mye næringsstoffer.

Sykdommer og skadedyr i jorda reduserer kvaliteten til plantene og planteproduktene. Vær sikker på at jorda ikke er smittet allerede før du har begynt. Her er det dugnad for å fylle jord i pallekarmer til dyrking. Samarbeidet styrker samhold og øker både glede og nytteverdiene. Foto: Erik Joner
Sykdommer og skadedyr i jorda reduserer kvaliteten til plantene og planteproduktene. Vær sikker på at jorda ikke er smittet allerede før du har begynt. Her er det dugnad for å fylle jord i pallekarmer til dyrking. Samarbeidet styrker samhold og øker både glede og nytteverdiene. Foto: Erik Joner

 

Hvordan unngå sykdom?

Sykdommer og skadedyr i jorda reduserer kvaliteten til plantene og planteproduktene. Det er viktig å huske at man ikke kan sprøyte med sopp- og insektmidler på arealer som er åpne for allmennheten. Så hvordan skal man unngå sykdom og skade?

– Vær sikker på at jorda ikke er smittet allerede før du har begynt. Deretter må du sørge for at du alltid starter med friske planter. I Plantevernleksikonet på NIBIO.no, kan du finne eksempler på skadegjørere, hvilke symptomer de kan forårsake og hvordan du kan bli kvitt dem, forteller Sæbø.

 

Bynære utfordringer

Mange byer har særlige utfordringer med forurensing og støv fra trafikken. Disse utfordringene kan i stor grad møtes gjennom en god skjerming.

– Grønne vegetasjonsbelter gir god skjerming fra trafikk. Fordelen med slike plantebaserte løsninger er at bladverket bidrar til å filtrere den forurensede lufta. Det vil også gi vindskjerming, som fører til behov for mindre vann og gjødsel, sier Sæbø.

Når man skal dyrke i bynære områder er det også viktig å ta hensyn til sikkerhet.

– Man bør ikke plante frukttrær og bærbusker langs trafikkerte veier eller parkeringsplasser. Dette kan skape utrygge situasjoner, for eksempel ved at barn løper ut i veibanen for å få tak i nedfallsfrukt, sier Sæbø.

– Nedfallsfrukt og løv kan også gi et glatt underlag, noe som kan by på mye ekstraarbeid og utgifter for kommunen.

Skal du få et godt resultat er det avgjørende med riktig valg av arter og sorter, lokalitet og et minimum av skjøtsel. Samplanting kan gi mindre angrep av insekter. En god plan for vekstskifte vil redusere problemer med både skadedyr og plantesykdommer. Foto Vibeke Hermanrud, Bjørvikaforeningen
Skal du få et godt resultat er det avgjørende med riktig valg av arter og sorter, lokalitet og et minimum av skjøtsel. Samplanting kan gi mindre angrep av insekter. En god plan for vekstskifte vil redusere problemer med både skadedyr og plantesykdommer. Foto: Vibeke Hermanrud, Bjørvikaforeningen

 

Hva bør du plante?

Skal du få et godt resultat er det avgjørende med riktig valg av arter og sorter, lokalitet og et minimum av skjøtsel. Forskeren mener epletrær kan være et godt sted å begynne.

– Epler er den mest hardføre fruktarten og den krever lite skjøtsel. I hovedsak er det snakk om beskjæring og gjødsling. Med tanke på sikkerhet er det en fordel å beskjære trærne så lave at de kan høstes fra bakken. Man bør velge solrike lokaliteter som er godt skjermet for vind. Plant flere sorter sammen så det blir god krysspollinering, sier Sæbø.

– Grønnsaker og urter er populære i det urbane landbruket. Noen av disse artene krever mye oppfølging gjennom vekstsesongen, spesielt med tanke på ugras og skadedyr. Men man kan også dyrke mange viltvoksende urter og spiselige blomster, som også egner seg godt som mat til pollinerende insekter.

Vi har mange viltvoksende spiselige planter rundt oss. Brennesle, skvallerkål og geitrams er noen eksempler som vi ofte tenker på som ugras. Kanskje kan det være en bedre strategi å se nytten de faktisk tilbyr og inkludere dem i det urbane landbruket. 

11-12.jpg

 

Urbant landbruk
Hva er urbant landbruk?

Urbant landbruk er mangfoldig og kan blant annet bestå i å benytte og dyrke spiselige planter i arealer som er åpne for allmennheten, dyrking i parseller, plantekasser, takhager og andre steder i urbane arealer. God planlegging, med involvering av flere etater i kommunen, slik som planleggerne, sameie eller velforening, og forvaltere av vann og avløp, jordbruk og kultur, vil bidra til at en lykkes. Nytteverdiene kan være svært store, ikke minst om en tar med folkehelse, sosial integrering, beredskap og naturmangfold m.m. Det store mulighetsrommet og mangfoldet av nytteverdiene, på tvers av flere sektorer, er begrunnelsen for investeringene i urbant landbruk.

Store konsekvenser av snegler, bladlus og andre skadegjørere kan reduseres ved å ta i bruk kunnskap som finnes, for eksempel i NIBIO sitt Plantevernleksikon. Mange skadegjørere kan og bør handteres uten sprøyting med kjemikalier. Foto: Erling Fløistad
Store konsekvenser av snegler, bladlus og andre skadegjørere kan reduseres ved å ta i bruk kunnskap som finnes, for eksempel i NIBIO sitt Plantevernleksikon. Mange skadegjørere kan og bør handteres uten sprøyting med kjemikalier. Foto: Erling Fløistad

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

Abstract

Urban farming is about food production, either in the urban areas or made by the urban citizens in or near urban areas. However, purposes and effects include so much more than only products. The social and environmental effects are many and of great importance to the future urban citizens, as well as for the development of our future sustainable cities and new urban food systems. This guide intends to give input to how urban farming in Norway can be implemented in simple ways. Although in many Norwegian cities this is already realized beyond the scope of this guide, hopefully the guide can give useful input and inspiration to the many municipalities that still are in the start-up in this area. The guide gives the most important topics that need to be addressed before urban farming can be realized in the municipalities. Municipalities need to find areas that can be used, for allotment gardening or for planting the food plants that can be freely harvested by citizens. The allotment growers need a minimum of infrastructure and guidelines on what and how to grow the plants, so that the quality of the edible products and the environment are well taken care for. And interested citizens need permission to use the suitable area for their activities. With good planning and management, urban farming can give a long range of ecosystem services to the citizen, society, and the urban nature.