Hopp til hovedinnholdet

Finere hage med tang og tare!

Atj--5_cropped

Tang og tare har blitt brukt som gjødsel siden tidenes morgen og er både miljøvennlig og gratis. Foto: Anette Tjomsland.

Dropp turen til hagesenteret for å kjøpe gjødsel denne våren. Vi gir deg tipsene for miljøvennlig og gratis gjødsel som gir sunne og sterke planter!

Drømmer du om en flott og frodig hage? Du trenger ikke gå til innkjøp av kunstgjødsel for å nå målet. Med litt kløkt kan du nemlig bli selvforsynt med bærekraftig og naturvennlig gjødsel.

Naturlig gjødsel gir gradvis god gjødsling til jorda og plantene etter hvert som den brytes ned. Det sier forsker Ingunn Øvsthus ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

20190507_114600_cropped
Ingunn Øvsthus, forsker ved NIBIO, har skrevet PhD-studie om nitrogen gjødseleffekten av ulike avfallsbaserte organiske materialer som kjøttbeinmel, rekeskall, tang og tare, biorest fra biogassanlegg, og fiskeslam. Foto: Privat.

Ta en tur i fjæra!

En god naturlig og lett tilgjengelig gjødsel er tang og tare.

-Ta deg en tur i fjæra, råder Øvsthus. Tang og tare har blitt brukt som gjødsel siden tidenes morgen. Tidligere hentet gårdbrukere langs kysten fersk tang og tare eller drivtang fra fjæra i nærheten av gården. Det ble sagt at dette ga gode avlinger. Etter at vi fikk kunstgjødsel har imidlertid behovet for å bruke organiske ressurser på gården blitt mindre, forteller hun.

Tang og tare er både miljøvennlig og gratis, og har dessuten en dobbelt positiv effekt:

-Næringsstoffer fra land blir skylt på sjøen, og disse næringsstoffene blir tatt opp igjen i tang og tare. Vi er dermed med på å resirkulere næringsstoffer tilbake til landjorda ved å bruke tang og tare som gjødsel. Samtidig bidrar vi til å rydde en strand for drivtang, som er blitt skylt i land gjennom vinteren.

I tillegg til gjødseleffekten, er tilførsel av organisk materiale til hagebruksjord positivt for jordstrukturen.

-Tang og tare har positiv effekt på vannbalansen i jorda fordi den hjelper jorda å holde på fuktigheten i tørre perioder. I flere forsøk har gjødsling med tang og tare vist seg å ha en positiv effekt mot sopp og skadedyr med å styrke plantens forsvarsmekanisme. Et dekke av tang og tare på jorda vil også hindre ugraset i å komme opp, sier NIBIO-forskeren.

 

Tidlig vår eller sen høst

- Når man tilfører tang og tare på jorda vil straks organismene i jorda begynne å «spise» på det organiske materialet. De trenger mat, dvs. karbon og næring, for å vokse og formere seg, og dette får de gjennom å bryte ned tang og tare, forklarer Øvsthus.

- På denne måten blir næringsstoffene tilgjengelig for plantene etter en tid. Ved å gjødsle med organisk materiale «mater» man derfor både plantene og jordorganismene. Husk at det må være fuktighet og tilgang på luft i jorda for at mikroorganismene skal trives.

Noen organiske materialer som vi tilfører jorda gir gjødselvirkning umiddelbart etter tilførsel, mens tang og tare trenger noe tid før for eksempel nitrogen blir tilgjengelig for plantene.

Forklaring på dette er at nitrogenet i tang og tare er bundet i komplekse kjemiske forbindelser. Dersom forholdet mellom karbon og nitrogen er høyt (over 20), indikerer dette at nitrogenet er sterkt bundet. Derfor bør man velge arter som har et lavt forhold mellom karbon og nitrogen. For eksempel har fingertare lettere tilgjengelig nitrogen enn grisetang.

- I praksis vil også tidspunktet man legger på tangen være avgjørende for gjødslingseffekten. Legg tangen på tidlig på våren eller seint på høsten året før slik at nedbrytingen kommer i gang før plantene trenger næringen. For at plantene ikke skal ta skade av salt fra sjøvann, kan man skylle av tangen før den legges på jorda. Man kan også bruke drivtang som har skylt i land under vinterstormene. Man må da være oppmerksom på at denne kan inneholde mindre kalium enn fersk tang, påpeker Øvsthus.

 

Ikke kast rekeskall

Også avfallsbaserte organiske materialer fra husholdningen kan nyttiggjøres som næringskilde i hagen.

Bruker du å spise ferske reker om sommeren? Ikke kast skallet! Rekeskall inneholder nemlig næringsstoffer i store konsentrasjoner, samt kitin som har dokumentert virkning på plantehelse.

- I min PhD-studie så jeg nærmere på nitrogen gjødseleffekten av ulike avfallsbaserte organiske materialer som kjøttbeinmel, rekeskall, tang og tare, biorest fra biogassanlegg og fiskeslam. Av disse er rekeskall relevant for resirkulering hjemme i hagen. Rekeskall hadde en nitrogen gjødselvirkning på opp mot 70 % av totalt nitrogeninnhold.

 

Matavfall er gull verdt

Hun understreker at matavfall er gull verdt som næringskilde for plantene i hagen.

- En stor andel av avfallet vårt er matavfall og organisk materiale. Ved å komposterer og resirkulere matavfall i hagen reduserer man søppelmengden, samtidig som man produserer næringsrik jord, sier hun.

Resirkulering av matavfall til jord vil også bidra til å redusere bruken av torv.

- Myr og torv er viktige karbonlager, og derfor viktig å bevare, avslutter NIBIO-forskeren.

11-12.jpg
COLOURBOX4549544.jpg
Matavfall er gull verdt som som næringskilde for plantene i hagen. Foto: www.colourbox.com
COLOURBOX5786896.jpg
Bruker du å spise ferske reker om sommeren? Ikke kast skallet! Rekeskall inneholder nemlig næringsstoffer i store konsentrasjoner, samt kitin som har dokumentert virkning på plantehelse. Foto: www.colourbox.com
DSCF1334.jpg
Brokkolien i forskningsprosjektet ved NIBIO vokste godt med rekeskall som gjødsel. Foto: NIBIO.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.