Hopp til hovedinnholdet

Blå-grønn matproduksjon i Evje fengsel

atj-20200701-115306

Agder fengsel avd. Evje har flere grønne prosjekter, blant annet plantekasser og drivhus i hagen. Aquaponics bringer inn et ekstra element med fisk i samme system som planter. Bildet er tatt i fjor sommer. Foto: Anette Tjomsland Spilling

I kvinneavdelingen i Agder fengsel på Evje lærer innsatte å lage mini hydroponi- og aquaponi-anlegg, hvor planter lever i vann, med og uten fisk i samme system. Prosjektet er en del av et stort internasjonalt forskningsprosjekt som handler om bærekraftig vann-landbruk.

En times kjøring nord for Kristiansand ligger Agder fengsel, avd. Evje - en hvitmalt bygning med grøntarealer, plantekasser og drivhus utenfor. Det eneste synlige tegnet på at dette er et fengsel er de høye gjerdene som omkranser bygget. Her soner 30 kvinner med ulik kriminell bakgrunn. 10 på lukket avdeling, og 20 på åpen avdeling. På åpen avdeling er det større frihet, og de innsatte kan forlate rommet sitt og gå ut i hagen som de selv ønsker.

På utsiden blir vi møtt av innsatte på åpen avdeling som skal være med på dagens kurs. Hver kursdag deles i to, først en økt på åpen avdeling frem til lunsj, etterfulgt av en økt på lukket avdeling etter lunsj.

 

Fra tegneblokka til bygging av AquaBOXponi

Når vi kommer inn på lukket avdeling er det litt mer tydelig at dette er et fengsel. Vi leverer fra oss mobiltelefoner, skriver under på taushetserklæring og får utdelt sikkerhetsalarmer som vi må bære under oppholdet.

På en hylle i det ene undervisningsrommet står det små spirer, såkalt mikrogrønt, i flere etasjer. Ved siden av står det et hvitt plasttårn med grønne planter som stikker ut hele veien rundt. Så langt har kursdeltagerne blant annet lært om plantefysikk, fiskebiologi og ernæring. Nå er det klart for siste kurstrinn, som er å sette opp et komplett anlegg med både planter og fisk. I dette anlegget får plantene næring fra fiskenes avføring og fôr, og «til gjengjeld» renser de vannet for fisken.  

–  I dag skal vi gå fra tegneblokka til å bygge et aquaponics-anlegg. Vi kaller det AquaBOXponi, fordi det handler om hvordan vi kan dyrke best mulig på en kvadratmeter, forklarer Siv Lene Gangenes Skar. Hun er forsker og prosjektleder for den norske delen av EU-prosjektet CITYFOOD, som handler om bærekraftig urban matproduksjon og undervisning.

Om lag ti-tolv kvinner har møtt opp til dagens kurs. De fleste ser ut til å følge interessert med. Noen rekker hyppig opp hånda og spør om ting.

– Vi jobber mye med selvforpleining. De innsatte skal handle og lage mat selv. NIBIO lærer de å produsere maten selv, på en kvadratmeter. Det er en riktig retning, sier Asbjørn Espenes. Han er ansvarlig for prosjektet fra fengselets side.

– Asbjørn er en ekstremt god primus motor. For å lykkes med dette er vi helt avhengig av å ha en ansatt som forstår hva det handler om, og brenner for det, sier Gangenes Skar om samarbeidet.

atj-20200701-111718.jpg
Dette aquaponics-anlegget er enkelt og billig å bygge. Det som trengs er slanger, pumpe, biofilter, lekakuler og en vekstlyspære. Prosjektleder Siv Lene Gangenes Skar forklarer at en vekstlyspære kan puttes i en vanlig lampe, og det er mulig å bruke stein fra gårdsplassen og enkle plastkasser med lokk. Det er viktig å huske på å drille hull til slanger og biofilter i midten. Foto: Anette Tjomsland Spilling

Deltagerne mener prosjektet har stor betydning i soningstiden

I samtale med coach Inger Grete Stålesen fra Lia Coach and support, har flere av kursdeltagerne gitt uttrykk for at prosjektet er både lærerikt, meningsfullt, og et verdifullt innslag i fengselshverdagen. De innsatte har blant annet svart på spørsmål om hvilken betydning prosjektet kan ha i soningstiden.

Dette er noen av svarene:

– At det kommer litt andre folk inn på avdelingen gir variasjon i en litt kjedelig hverdag. Fint å se at ting spirer og gror.

– Prosjektet kan hjelpe meg med min angst og depresjon og med mine konsentrasjonsvansker. Nå får jeg et ansvar, jeg kan se hvordan det gror og jeg får passe på plantene.

– Det har stor betydning å få lære hvordan ting vokser, det er selvpleiende. Jeg hater jord og synes det er genialt å kunne dyrke uten jord i en ren produksjon.

– Prosjektet skaper bevisstgjøring og er meningsfullt. Det er viktig å være i ett med naturen, alt grønt er bra.

– Vi kan bruke det vi dyrker i maten og i bakverk, noe som er bra. Prosjektet kan også hjelpe oss å få jobb ute.

atj-20200701-091738.jpg
Prosjektleder Siv Lene Gangenes Skar innleder dagens økt med en teoretisk gjennomgang av hvordan en AquaponiBox bygges. Foto: Anette Tjomsland Spilling

Fiskebiologi og plantefysiologi i praksis

Gangenes Skar viser kursdeltagerne et bilde av en fisk.

– Denne er gravid. Hvordan vet vi det? Jo, det er en flekk bak her i magen. Men dere vet jo allerede alt om fisken innvendig. Dere har jo dissekert fisk.

Kurset er med andre ord både teoretisk og praktisk. Hver kursdag starter med omtrent en halvtime teori, før deltagerne deler seg i to grupper. En gruppe setter teori ut i praksis, f.eks. ved å så og bygge anlegg for mikrogrønt, mens en matlagingsgruppe forbereder felles lunsj med ingredienser fra mikrogrøntanlegget, samt grønnsaker fra fengselshagen.

Vi kan bidra med forskning og grønn kunnskap, sammen med praktisk arbeid. Denne gruppen har svært variert bakgrunn, interesser, soningstid, mental helse og energinivå. Mange er veldig slitne når de kommer inn til soning og det er etter min mening bra å «belønne» teoriopplæring med praktisk arbeid og et felles måltid til slutt, sier Gangenes Skar.

– Flere av deltagerne her har drevet med drivhuset vi har i hagen. Fisken er et ekstra element, det er både noe å se på og noe å passe på. NIBIO klarer å få med alle. Det er ikke alltid så lett. Men folk blir engasjerte i dette på ulike områder, på kjøkkenet – eller praktisk med anlegget, sier Asbjørn Espenes.

atj-20200701-101812.jpg
Kursdeltagerne sår mikrogrønt som i løpet av kort tid blir til forskjellige spirer som kan brukes i matlaging. Foto: Anette Tjomsland Spilling

Enkelt og billig system

Enkle og billige løsninger har vært viktige for prosjektteamet i NIBIO, nettopp for at det skal være mulig for deltagerne å bygge sine egne system etter endt soning. 

Avdelingsingeniør i NIBIO, Atle Beisland, er i ferd med å montere aquaponics-boksen sammen med engasjerte kursdeltagere.

–  Alle kan gjøre dette. Det er en del komponenter, men det er et enkelt og billig system. Det er nesten så du kan finne alt i garasjen. Pumpa og lyset koster 129 kr. Ellers har jeg funnet alt hjemme.

Han får hjelp av kursdeltagere til å fylle lekakuler og vann i en plastkasse. Så tilsettes den medbragte gullfisken. De borrer et hull i toppen av plastkassen, med plass til pumpe og biofilter. Deretter settes plantene på toppen i en ny plastkasse som forbindes med plastkassen under. En vanlig IKEA-gulvlampe får en vekstlyspære, og lyset plasseres ved siden av anlegget.

– Jeg har lyst til at dere skal sitte igjen med at det ikke er så farlig å prøve. Kanskje feiler man underveis, men da kan ting endres og justeres. Dette er egentlig ikke så vanskelig, sier Gangenes Skar.

atj-20200701-103503.jpg
Avdelingsingeniør Atle Beisland i NIBIO, monterer AquaBOXponi-anlegget sammen med kursdeltagere. Foto: Anette Tjomsland Spilling

Kursdeltagerne er interessert i rimelig og bærekraftig matproduksjon

I samtalene med Stålesen handler en del av tilbakemeldingene om at det er interessant å lære om bærekraftig matproduksjon, som er rimelig og enkel å få til.

–  Det er fint å bli oppdatert på hva som skjer i 2020 med tanke på bærekraftig utvikling. Det gir god selvfølelse og jeg trenger ikke mye penger for å gjøre dette ute.

Flere trekker også frem at de ønsker å prøve dette hjemme, sammen med egen familie.

–  Det er kjekt å lære noe nytt og bra at det kan brukes privat. Jeg er opptatt av miljø, helse, økologisk mat og da er dette bra, også for min datter.

atj-20200701-100649.jpg
Matlaging er en integrert del av kurset, og et viktig sosialt lim i gruppen. Evje fengsel jobber mye med selforpleining, som handler om at de innsatte skal handle og lage mat selv. Foto: Anette Tjomsland Spilling

Kompetansebevis for 20 timer plantestell

Et av målene med prosjektet er å gjøre overgangen fra fengsel til frihet enklere. Forskningsprosjektet tilbyr kompetansebevis for 20 timers plantestell, i samarbeid med Setesdal videregående. Alle Stålesen har snakket med er positive til at dette.

–  Det er kjekt å ha bevis på det en har fullført og lært. Det kan bidra til å tette hull på CVen.

–  Det har stor betydning på grunn av at jeg kan følge det over tid og ha nytte av det videre. Det er også veldig bra å få kompetansebevis.

Ingebjørg Tønnesland Hodne, fra Setesdal videregående skole, har fagutdanning som agronom og er barne- og ungdomsarbeider. I prosjektperioden er hun utleid til fengselet i 60 % stilling, for å drifte anleggene.

– Dette er praktisk, learning by doing og ikke kjedelig teori. Nå gleder deltagerne seg til hver onsdag. Det skjer mye, og NIBIO har med seg en positiv energi. Deltagerne sår selv, og lærer å lage mat. Jeg opplever at de blir mer selvstendige og selvgående. Vi bruker det vi dyrker i maten, og de innsatte lærer noe de kan ta med seg hjem.

atj-20200701-102010.jpg
Ingebjørg Tønnesland Hodne, fra Setesdal videregående skole, er utleid til fengselet i prosjektperioden i 60 % stilling, for å drifte anleggene og snakke med de innsatte om prosjektet. Foto: Anette Tjomsland Spilling

Grønt pusterom i hverdagen

Når det er klart for lunsj på åpen avdeling er det høy aktivitet og god stemning. I dag er det taco på menyen og kjøkkenteamet har kuttet grønnsaker til den store gullmedalje. På den ene siden av bordet står anlegget med mikrogrønt og plantetårnet. Herfra har noen høstet spirer og salat til tacoen. Aquaponicsanlegget står ferdig bygd på den andre siden av bordet.

–  Vi registrerer at prosjektet bidrar til mestringsfølelse hos mange og at de slapper av rundt bordet sammen med oss, uavhengig av «hvem som går sammen med hvem» til vanlig i fengselet. Vi har kun opplevd den positive siden av kriminalomsorgen, men det er tøffe dager for de som sitter der og soner. Vi er et «grønt pusterom» i en ellers monoton hverdag, sier Gangenes Skar om prosjektet.

atj-20200701-112025.jpg
Taco-lunsj med ingredienser som deltagerne har dyrket selv. Foto: Anette Tjomsland Spilling

Fengselsledelsen håper prosjektet kan gi inspirasjon

Fengselsinspektør Jan Balstad kommer innom for å se hvordan det går med prosjektet.

– Dette er det mest engasjerende prosjektet for innsatte. Det er stor aktivitet, de bryr seg, lærer, tar vare på anlegget, følger med og høster. Vi ønsker å ha en grønn linje her.

Også han ønsker at prosjektet skal få ringvirkninger utover prosjektperioden. 

– Vi håper at deltagerne kan bli inspirert til å fortsette med dette etter at de kommer hjem, på hybelen, eller som et prosjekt sammen med egne barn, sier Balstad.

 

Denne saken ble skrevet i fjor sommer. CITYFOOD-prosjektet avsluttes våren 2021.

atj-20200701-111853-3.jpg
Godt samarbeid med fengselet og de andre i prosjektgruppen har vært avgjørende for prosjektets suksess. Fra venstre: Elise Krey Pedersen, Atle Beisland og Siv Lene Gangenes Skar fra NIBIO, Ingebjørg Tønnesland Hodne fra Setesdal videregående, Inger Grete Stålesen fra Lia Coach and support, og Jan Balstad og Asbjørn Espenes fra Evje fengsel. Foto: Anette Tjomsland Spilling
Fakta om CITYFOOD:

EU-posjektet CityFood handler om å bygge bærekraftige integrerte systemer for såkalt vann-landbruk, som er ulike former for vannbasert planteproduksjon, med og uten fisk. 

CityFood skal optimalisere systemene med tanke på

  • Global og urban matproduksjon og lagring
  • Vann, energi og effektiv utnyttelse av næringsstoffer
  • Matsikkerhet
  • Politiske og regulative rammeverk

I prosjektet deltar blant annet byplanleggere, bønder, forskere, entreprenører, lokalsamfunnsledere, og engasjerte innbyggere fra Norge, Sverige, Nederland, Tyskland, USA og Brasil.

Prosjektet på Evje er en av flere såkalte Living Labs som handler om å bygge opp menneskers selvfølelse og selvtillit. Prosjektet går ut på å skape motivasjon for den innsatte gjennom aktivisering og mestring for å bedre trivselen under soning, men også å kunne bidra til at overgangen til frihet mestres på en bedre måte. I samarbeid med Setesdal videregående skole, avd. Hornnes, tilbyr CITYFOOD 20 – timers utdanning/kurs innen plantestell med ulike arbeidsoppgaver, samt kompetansebevis.

I praksis vil det si at de innsatte kan utføre arbeidsoppgaver som:

  • Planting
  • Såing
  • Stell av plantene
  • Høsting
  • Evt. salg av produktene

atj-20200701-114555.jpg
Slik ser den ferdige AquaBOXponien ut. Foto: Anette Tjomsland Spilling
atj-20200701-111136.jpg
Inger Grete Stålesen fra Lia Coach and support har snakket med deltakerne om hvordan de opplever prosjektet. Her er hun med nyhøstet salat fra plantetårnet i bakgrunnen, til bruk i dagens taco-lunsj. Foto: Anette Tjomsland Spilling
Har du lyst til å lære innsatte i fengsel om bærekraftig vann-landbruk?

Har du fagbakgrunn innen naturbruk, agronomi, hagebruk eller lignende, og synes dette virker interessant? Siv Lene Gangenes Skar sier at det kan være aktuelt å sette opp et kurs om hvordan drive opplæring i bærekraftig vann-landbruk for innsatte, slik at andre fengsel også kan dra nytte av kunnskapen fra dette prosjektet.

Ta kontakt!

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.