Hopp til hovedinnholdet

Hvordan skal vi dyrke grønnsaker i fremtiden?

170015-Ruccola-aquaponisk

Ruccola. Foto: Grofondet.

Denne uka ble det klart at to nye grønnsaksprosjekter får støtte fra Grofondet. – Dette var hyggelige nyheter forteller NIBIO-forskerne Siv Lene Gangenes Skar og Randi Seljåsen.

Norsk helårsproduksjon av ruccola i aquaponisk dyrkingssystem

Forskningsstasjonen NIBIO Landvik har et aquaponisk dyrkingssystem i veksthus der det i samarbeid med næringen testes ut hvilke plantesorter som egner seg for aquaponisk produksjon. Systemet baserer seg på produksjon av både planter og fisk (ørret) i et system der fisken får næring fra fiskefôr og avfallsstoffene tilføres som gjødsel til plantene.

Formålet med det nye prosjektet er å utvikle kunnskap om en bærekraftig og økonomisk lønnsom produksjonsmetode for helårsproduksjon av ruccola i et aquaponisk system.

- Basert på eksisterende kunnskap om resistens og sortsegenskaper vil vi velge ut de mest lovende sortene for testdyrking i aquaponianlegget, forteller Seljåsen. De beste sortene skal optimaliseres videre. Deretter vil vi teste og sammenligne ulike produksjonssystemer og dyrkingsteknikker for ruccola i mattekultur. Mengden av fiskefôr og lys balanseres i forhold til biomassen av fisk og planter. Produksjonsforholdene skal optimaliseres og det skal lages et produksjonsverktøy som kan anvendes for å styre følgende parametere på ønsket nivå: Biomasse av planter og fisk, tilført fiskefôr, temperatur og lys. Det skal testes ut ulike regimer av led-lys med optimalt spekter for plantevekst.

Sammen med omsetningsleddene og Gartnerhallens produsenter vil forskerne drøfte utfordringer man møter på både i produksjonen og med hensyn til produktkvalitet, bearbeiding, pakking og omsetning. Konseptet gir rom for merkevarebygging knyttet til produksjonsmåte. Prosjektet vil framskaffe nødvendig kunnskap om produksjonssystem og styring av produksjonsfaktorer. Det vil bli utført økonomiske beregninger som viser kostnader og produksjon per arealenhet. Disse må sees i sammenheng med investeringskostnader og avskrivinger for den aktuelle bedrift.

Omsetningen av ruccola var i 2016 på 139 millioner kroner. Norsk frilandsproduksjon av ruccola foregår i perioden mai til oktober. Omlegging til Aquaponics kan ta noe tid og kreve øket samarbeid mellom næringene innenfor akvakultur og veksthusproduksjon. Målet er at kunnskapen fra prosjektet skal føre til oppstart av nye anlegg og erstatte 25 prosent av importert ruccola innen tre år.

 

 

Studietur til Østen for å lære om grønnsakskulturer og nye dyrkingssystem

Grønnsaksproduksjon er inne i en spennende tid der innovative løsninger og teknologi tar over mye av det tradisjonelle arbeidet. Hvilke grønnsaker dyrkes gjennom hele året i andre land? Og hvilke utenlandske grønnsakssorter kan trives i Norge? Finnes det gode, robuste grønnsakstyper som kan egne seg for en skuldersesong under norske klimaforhold, og gi friske grønnsaker frem til desember?

- Målet med dette prosjektet er å lære om fremtidens grønnsaksproduksjoner, forteller Siv Lene Gangenes Skar. Hvordan kan vi styrke selvforsyningsgraden og redusere importen av grønnsaker.

I samarbeid med referansegruppen fra verdikjeden skal forskerne finne og besøke tre internasjonale produksjonssteder med et klima som minner om det norske - fuktig kontinentalklima med mye snø om vinteren. På Hokkaido-halvøya i Japan dyrkes det bl.a. flere grønnsakstyper som er interessante for norsk produksjon og som kan gi helårsproduksjon av råvarer som ellers må importeres. Forskerne vil dokumentere og innhente kunnskap om agronomi og sortsvalg ved produksjon av ulike grønnsakprodukter.

Deretter skal det etableres demofelt med utvalgte lovende frilandsgrønnsaker, og demofelt med utvalgte lovende helårsgrønnsaker, produsert under kunstig lys.

Informasjon om grønnsaker produsert på tradisjonelle måter (jord, friland, veksthus, steinull, etc.) og innovative nye metoder (vannbasseng, matter, nye vekstmedier, etasjer, vertikal, fabrikker, LED, etc.) vil bli sammenfattet, og innovative produksjonsmetoder for fremtidens norske grønnsaker vil bli vurdert.

Markedet for vintergrønnsaker er anslått til å være seks måneder, fra oktober til mars. Årlig import på grossistnivå er om lag 35 prosent. Salater og urter selges gjennom hele året, produsert i veksthus eller på friland, og Norge importerer her ca. 20 prosent. Grøntmarkedet er i vekst, og målet er å øke andelen norskproduserte råvarer ytterlige. Nye grønnsaksslag kan gi nyhøstede grønnsaker frem til desember. Dette muliggjør lagervare frem til vårens grønnsaker kommer til butikkene. Prosjektet forventes å kunne finne nye og gode produkter som vil kunne gi et verdifullt tillegg til utvalget av frukt og grønt. Det forventes en årlig økning i verdiskapning på 2,5 prosent, til en verdi av 20 millioner NOK.

GROFONDET

Grofondet er et samarbeid mellom Samvirket Gartnerhallen, BAMA og Norgesgruppen. I løpet av ti år skal de finansiere utviklingsprosjekter i frukt- og grøntnæringa.

Denne uka ble fire nye prosjekter offentliggjort.

http://www.grofondet.no

GROFONDET_LOGO_KVITTERING_RGB.png

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.