Magda Karlo

Overingeniør

(+47) 984 26 431
magda.karlo@nibio.no

Sted
Tjøtta

Besøksadresse
Parkveien 15, 8860 Tjøtta

Sammendrag

Integrert plante- og pollinatorvern (IPPV) er et relativt nytt konsept som omfatter tiltak med mål om å forbedre bærekraften i norsk jordbruk. Gjennom målrettede IPPV tiltak legges det til rette for økt biologisk mangfold i jordbrukslandskapet, både for å begrense bruk av plantevernmidler og forbedre pollineringen. Både pollinering og naturlig skadedyrkontroll er viktige økosystemtjenester som jordbruket kan dra stor nytte av.