Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

OatFrontiers

Foto: Hilde Halland
Aktiv SIST OPPDATERT: 02.05.2024
Slutt: nov 2026
Start: des 2023

OatFrontiers er et Interreg NPA (Northern Periphery Arctic program) prosjekt, og har som mål å forbedre mulighetene for havredyrking i NPA-området. Prosjekt perioden er fra 2024 til 2026. OatFrontiers koordineres av Luke i Finland.

Eksternt prosjektnettsted Hovedprosjektside
Start- og sluttdato 01.12.2023 - 30.11.2026
Prosjektleder Juho Hautsalo - LUKE FInland
Prosjektansvarlig, NIBIO Therese Birkeland Fossøy
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Korn og frøvekster

Prosjektteamet består av planteforedlere, forskningsorganisasjoner og bedrifter knyttet til kornforedling og forsking, rådgiving, korndyrking og bruk.

Prosjektet vil teste foredlingsmateriale i forsøk på flere ulike lokaliteter i Norden og Irland for å identifisere nye potensielle sorter for regionen, og for å utvikle verktøy foredlerne kan bruke for videre sortsutvikling. Vi vil også organisere markdager, studieturer og workshops med lokale aktører for å dele kunnskap om havredyrking og bruk, og for å stimulere til samarbeid rundt havredyrking, noe som på sikt vil fremme havredyrkingen i nord.

Prosjektets totalbudsjett e på 1 681 051 €, hvorav 1 027 267 € er finansiert av «European Regional Development Fund».

Prosjektpartnere:

  • Agricultural University of Iceland
  • Norwegian University of Life Sciences
  • Graminor Ltd.
  • Lantmannen
  • Teagasc – Agriculture and Food Development Authority
  • University College Dublin
  • Boreal Plant Breeding Ltd.
  • Norwegian Institute of Bioeconomy Research
  • Lund university