WFS-tjenester

WFS-tjenestene (Web Feature Service) er nedlastningstjenester for våre kartdata på vektorformat.

NIBIO leverer WFS-tjenester for de av våre tema som er en del av det offentlige kartgrunnlaget.
 
For å kunne følge med på hvem som bruker tjenestene våre, og for å kunne gi beskjed ved eventuelle endringer, ønsker vi at bruk av våre WFS-tjenester på permanent basis varsles til gisdrift@nibio.no. 
 
AR50 CLC Dyrkbar jord Jordkvalitet Skogportal
KONTAKTPERSON