WFS-tjeneste AR50

Tjenesten leverer GML vektordata for AR50 klippet mot kommunegrenser.

KONTAKTPERSON