WFS-tjeneste Dyrkbar jord

Tjenesten leverer GML vektordata for FKB-Dyrkbar jord klippet mot kommunegrenser.