WFS-tjeneste Jordkvalitet

Tjenesten leverer GML vektordata for Jordkvalitet klippet mot kommunegrenser.