WFS-tjeneste CLC

Tjenesten leverer GML vektordata for CLC2012 (Corine Land Cover 2012) klippet mot kommunegrenser.