WFS-tjeneste Skogportal

Tjenestene leverer data på WFS-format. Dataene er filtert med tanke på bruk i skogbruket.