Plantevern basert på skadedyrs luktesans

Insekter bruker sin luktesans til å finne mat, maker og plasser for egglegging. Derfor har insektene et sanseapparat som er fininnstilt til å spore opp akkurat den ressursen de trenger. Dette spesialiserte sanseapparatet hos insekter gjør at de også kan bli lurt av oss.

Plantevern basert på skadedyrs luktesans_GT_bilde_EF-GT_02
Skadeinsektet ertevikler Cydia nigricana (Foto: Erling Fløistad) og luktstoff-felle for ertevikler (Foto: Gunda Thöming). Foto: Erling Fløistad og Gunda Thöming

Med antennene «siler» insekter luften for kjemisk informasjon (molekyler) og kan følge et luktspor helt til kilden. Denne lukten kan vi kopiere og bruke for å hindre skade på nytteplanter. Kunnskap om den kjemiske sanseverdenen kalles for kjemisk økologi og kan bli brukt for å utvikle nye plantevernstrategier.