Plantevern basert på skadedyrs luktesans

Insekter bruker sin luktesans til å finne mat, maker og plasser for egglegging. Derfor har insektene et sanseapparat som er fininnstilt til å spore opp akkurat den ressursen de trenger. Dette spesialiserte sanseapparatet hos insekter gjør at de også kan bli lurt av oss.

Plantevern basert på skadedyrs luktesans_GT_bilde_EF-GT_02
Skadeinsektet ertevikler Cydia nigricana (Foto: Erling Fløistad) og luktstoff-felle for ertevikler (Foto: Gunda Thöming). Foto: Erling Fløistad og Gunda Thöming
KONTAKTPERSON

Med antennene «siler» insekter luften for kjemisk informasjon (molekyler) og kan følge et luktspor helt til kilden. Denne lukten kan vi kopiere og bruke for å hindre skade på nytteplanter. Kunnskap om den kjemiske sanseverdenen kalles for kjemisk økologi og kan bli brukt for å utvikle nye plantevernstrategier.