Hopp til hovedinnholdet

Bruk av lokkeplanter og luktfeller mot rapsglansbiller

Bruk av lokkeplanter og luktfeller mot rapsglansbiller_GT

Rapsglansbiller Brassicogethes spp. på oljevekstene rybs og raps i blomstring. Blomstenes forskjellige gulnyanser tiltrekker billene ulikt.

Foto: Gunda Thöming

Rapsglansbiller er et av de viktigste skadedyr på oljevekster og en av flere grunner til at Norge fortsatt har beskjeden oljevekstdyrking.

En av de store utfordringene oljevekstprodusenter har, er at rapsbillene har utviklet resistens mot sprøytemiddel. Bruk av lokkeplanter og luktfeller mot rapsglansbiller er en alternativ plantevernstrategi for å redusere mengden av skadegjørere.. Det vil også kanskje kunne gi en mer langsiktig løsning på resistensproblematikken.

Lurer rapsglansbillene

Med denne strategi lurer vi rapsglansbillene bort fra rapsåkeren og lokker de inn i lokkeplanter som er dyrka som en ramme rundt åkeren.

Rapsglansbillene finner vertsplantene sine, slik som oljevekster, ved hjelp av spesielle planteluktstoffer og den gule fargen på blomstene. Det er spesielt knoppene og tidlig blomstring billene er tiltrukket av og interessert i. Rapsglansbiller er svært lukt- men også fargesensitive. Det gjør en stor forskjell for billene hvilken gulfarge knoppene og blomstene har.

Tester lokkeplanter

Vi har utviklet og testet en strategi hvor vi har plantet lokkeplanter av rybs med spesiell lukt og gulnyanse og som blomstrer veldig tidlig på kanten rundt rapsåkeren. Dermed holdes antall rapsglansbiller i selve rapsåkeren under økonomisk skadeterskel, mens billene blir lokket til rybskanten.

Billene i fangstplantene blir fjernet med insektfeller eller med å sprøyte kun på kanten. Insektfeller tiltrekker billene med en kombinasjon av spesielle planteluktstoffer og gulfarge. Dermed kan bruken av kjemiske plantevernmidler i rapsåkeren reduseres.

Publikasjoner

To document

Abstract

BACKGROUND Pollen beetles are key pests in oilseed rape (OSR) production. These beetles use visual and olfactory cues to locate their host plants at specific phenological stages, hence trap cropping may represent an alternative pest control strategy. In this study, a trap crop strategy for spring OSR was developed. To elaborate such a trap cropping system, a pest control measure that eradicates the attracted beetles in the trap crop before they migrate further into the main crop was included in the final trap cropping strategy. RESULTS Testing yellow‐flowering turnip rape and one yellow‐ and two cream‐coloured flowering OSR cultivars as potential crops in different trap cropping strategies, we found that pollen beetles clearly preferred turnip rape over the cream‐coloured and yellow OSR cultivars, and preferred the yellow OSR cultivar over the two cream‐coloured cultivars. This behaviour was related to the plant growth stage and associated volatile and colour signals of the tested cultivars. Using turnip rape as a trap crop and testing kairomone‐ or insecticide‐assisted trap cropping as the pest control strategy was as effective as compared with whole fields treated with a standard pesticide. CONCLUSION Combining a turnip rape cultivar as trap crop with kairomone traps placed in the trap crop as a killing agent may enable renunciation of pesticides in spring OSR production. © 2020 Society of Chemical Industry