Innovative metoder innen plantevern i landbruket

Det er et nasjonalt mål at produksjon av norsk mat og fôr skal være mindre avhengig av plantevernmidler. Samtidig vil klimaendringer sannsynligvis gi økt press fra planteskadegjørere. Norge trenger derfor smarte, behovsrettet løsninger for å sikre avlinger og redusere risiko av plantevernmidler.

ingangssiden_innovative metoder i plantevern_GT
Plantevern basert på skadedyrs luktesans er en måte å utvikle innovative metoder innen plantevern. Foto: Erling Fløistad og Gunda Thöming

Vår forskning undersøker nye miljøvennlige og effektive metoder innen plantevern. Med utvikling av innovative metoder vil norske dyrkere kunne møte dagens og framtidige utfordringer med planteskadegjørere og realisere en ny grønnere praksis i landbruket. Vår tilnærming er basert på:

  • Tidlig deteksjon av skadegjører slik at planteverntiltak kan tilpasses behov (optisk og kjemisk sensor-teknologi)
  • Skadegjørers kanal for kommunikasjon (Plantevern basert på skadedyrs luktesans)
Integrert plantevern - IPV