Innovative metoder innen plantevern i landbruket

Det er et nasjonalt mål at produksjon av norsk mat og fôr skal være mindre avhengig av plantevernmidler. Samtidig vil klimaendringer sannsynligvis gi økt press fra planteskadegjørere. Norge trenger derfor smarte, behovsrettet løsninger for å sikre avlinger og redusere risiko av plantevernmidler.

ingangssiden_innovative metoder i plantevern_GT
Plantevern basert på skadedyrs luktesans er en måte å utvikle innovative metoder innen plantevern. Foto: Erling Fløistad og Gunda Thöming
KONTAKTPERSON
Medarbeidere