Mikroalger til mat og fôr

Mikroalger er fotosyntetiske mikroorganismer med signifikant potensiale som næringskilder til bruk i mat og fôr, med høyt næringsinnhold og stor variasjon mellom arter.

CHlorella PBR 1 CG-cropped
Foto: Camilla Gitz

Mikroalger kan ha høyt innhold av næringsstoff som:

 • proteiner
 • umettede fettsyrer (PUFA)
 • antioksidanter
 • pigmenter
 • vitaminer 
 • mineraler.

Det er store fordeler ved produksjon av mikroalger til mat og fôr, sammenlignet med tradisjonelle landbruksprodukter. Fordeler er for eksempel:

 • ikke behov for dyrkbar mark, produksjonssystemene kan plasseres på hvilken som helst overflate på land eller sjø
 • høy produktivitet per arealenhet
 • lavt vannforbruk
 • ingen forbruk av ferskvann ved bruk av marine alger
 • mulighet for helårsproduksjon ved bruk av kunstig lys
 • noen arter kan vokse raskt ved svært lave temperaturer, ned til 0⁰C.

En annen fordel ved produksjon av mikroalger som næringskilde, er at næringsinnholdet kan kontrolleres ved bruk av dyrkingsteknikker.  Små forandringer i dyrkingsbetingelser som lysintensitet, lyskvalitet, temperatur, salinitet, mediekomposisjon, CO2 og næringsbegrensing, kan ha signifikant effekt på komposisjonen av algebiomassen. Dette kan utnyttes for å produsere algebiomasse med komposisjon rettet mot spesifikke produkter.

erfl-20190613-192219.jpg
Foto: Erling Fløistad

 
Spesialiserer oss på dyrkningsbetingelser og bioprosessutvikling

Ved NIBIO spesialiserer vi oss på dyrkingsteknikker og utvikling av bioprosesser, med fokus på effekter som dyrkingsbetingelsene kan ha på komposisjonen av algebiomassen. Flere av våre pågående prosjekter legger vekt på produksjon av algebiomasse med næringsinnhold som er tilpasset spesifikke mat- og fôrprodukter.

Eksempler på slike produkter er fermentert drikke (øl) som krever algebiomasse med høyt innhold av stivelse og stivelsesnedbrytende enzymer, og fôr til kylling og sau, som krever høyt innhold av protein med riktig aminosyreprofil.

erfl-20190613-193749.jpg
Foto: Erling Fløistad

  
Fasiliteter

NIBIO sine fasiliteter for dyrking av mikroalger på Vollebekk på Ås, inneholder forskjellige dyrkingssystemer, designet for å sammenligne dyrkingsbetingelser og effektene disse har på biomassekomposisjon.

I en Multitron risteinkubator kan vi sammenligne et høyt antall kulturer dyrket under ulike betingelser. Våre labskala fotobioreaktorer med ‘flatpanel’ design, er designet for å gi høy grad av kontroll av lysdistribusjon, pH, temperatur, i tillegg til logging av mange ulike dyrkingsparametere.

På Vollebekk har vi også dyrkingsfasiliteter for oppskalert algedyrking i fotobioreaktorer på 25L og 250L under kontrollerte betingelser. 

erfl-20190115-142857.jpg
Foto: Erling Fløistad