Mikroalger

Mikroalger er alger som man normalt trenger mikroskop for å se. Mikroalger finnes i de fleste miljøer hvor det er lys og tilstrekkelige fuktighetsforhold; i havet, i ferskvann, i jord og i symbiose med andre organismer.

Multitron 2 HR
Foto: Giorgia Carnovale

Mikroalger inneholder mange viktige næringsstoffer, blant annet høyt proteininnhold, umettede fettsyrer, antioksidanter, vitaminer og mineraler.

Dyrking av mikroalger kan i utgangspunktet skje på de fleste arealer i sjø eller på land, og man behøver ikke benytte areal som ellers kunne vært benyttet i jordbruk. I tillegg kan man ha en helårsproduksjon ved å dyrke innendørs om vinteren.

Ved NIBIO jobber vi med ulike måter å utnytte mikroalger, blant annet til fôr og mat, og til andre kommersielle formål som for eksempel farmasi og andre høyverdiprodukter.