Aktiv SIST OPPDATERT: 14.01.2019
Slutt: des 2019
Start: jan 2017

Prosjektet har som hovedmål å øke kunnskapen om hva slags vegetasjon som egner seg best i buffersoner langs elver og bekker for å redusere avrenning og motvirke kanterosjon. For å nå målet vil følgene tiltak bli gjennomført i prosjektet:

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2017 - 31.12.2019
Prosjektleder Dominika Krzeminska

1. Renseevnen til buffersoner med ulik vegetasjon og stabiliteten i elvekanter med ulik vegetasjon skal studeres på allerede etablerte forsøksfelt langs Hobølelva i Østfold. En regnsimulator vil bli benyttet for å kunne foreta forsøk under ulike værforhold;

2. Det skal utvikles/oppdateres verktøy og brukervennlig veiledning rettet mot forvaltningen, landbruksrådgivingen og landbruksnæringen;

3. Det skal gjennomføres populærvitenskapelig formidling av prosjektets resultater.