Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for kart og statistikk

Utredning av byggekostnader og kapital for investering i driftsbygninger i landbruket

Foto: Geir Harald Strand
INAKTIV SIST OPPDATERT: 30.01.2023
Slutt: des 2023
Start: jan 2023

I jordbruksoppgjøret 2022 jf. Prop. 120S Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022) er det avsatt midler til en utredning som skal se på om det er geografiske variasjoner i byggekostnader ved bygging av landbruksbygg, samt samspillet mellom privat og offentlig investeringskapital i forbindelse med investeringene som foretas i jordbruket.

Start- og sluttdato 01.01.2023 - 01.12.2023
Prosjektleder Marie Henriksen Bogstad
Divisjon Divisjon for kart og statistikk
Avdeling Landbruksøkonomisk analyse
Totalt budsjett 960.000,-
Finansieringskilde Nasjonale tilretteleggingsmidler

Del 1: Geografiske forskjeller i byggekostander

Prosjektformål:

  • Undersøke om det finnes geografiske forskjeller i byggekostnader.
  • Kvantifisere forskjeller og gi kvalitative forklaringer på hva disse skyldes.

Prosjektaktiviteter:

  • Gjennomgå byggesøknader Innovasjon Norge for de siste 5 år
  • Intervju med utbyggere, forvaltning, rådgivningsapparatet, Innnovasjon Norge, TINE, Nortura, NLR, statsforvalteren, entreprenører.

Del 2: Samspill offentlig og privat kapital ved finansiering av byggeprosjekter

Prosjektformål:

  • Undersøke samspillet mellom privat og offentlig kapital

Prosjektaktiviteter:

  • Gjennomgå regionvis byggesøknader til Innovasjon Norge.
  • Kvalitative intervju med utbyggere, banker, forvaltning, rådgivning.

Hovedleveransen i prosjektet vil være en NIBIO-rapport