Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for kart og statistikk

Utredning av byggekostnader og kapital for investering i driftsbygninger i landbruket

INAKTIV SIST OPPDATERT: 24.01.2024
Slutt: des 2023
Start: jan 2023

I jordbruksoppgjøret 2022 jf. Prop. 120S Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022) er det avsatt midler til en utredning som skal se på om det er geografiske variasjoner i byggekostnader ved bygging av landbruksbygg, samt samspillet mellom privat og offentlig investeringskapital i forbindelse med investeringene som foretas i jordbruket.

Start- og sluttdato 01.01.2023 - 01.12.2023
Prosjektleder Marie Henriksen Bogstad
Divisjon Divisjon for kart og statistikk
Avdeling Landbruksøkonomisk analyse
Totalt budsjett 960.000,-
Finansieringskilde Nasjonale tilretteleggingsmidler

Del 1: Geografiske forskjeller i byggekostander

Prosjektformål:

  • Undersøke om det finnes geografiske forskjeller i byggekostnader.
  • Kvantifisere forskjeller og gi kvalitative forklaringer på hva disse skyldes.

Prosjektaktiviteter:

  • Gjennomgå byggesøknader Innovasjon Norge for de siste 5 år
  • Intervju med utbyggere, forvaltning, rådgivningsapparatet, Innnovasjon Norge, TINE, Nortura, NLR, statsforvalteren, entreprenører.

Del 2: Samspill offentlig og privat kapital ved finansiering av byggeprosjekter

Prosjektformål:

  • Undersøke samspillet mellom privat og offentlig kapital

Prosjektaktiviteter:

  • Gjennomgå regionvis byggesøknader til Innovasjon Norge.
  • Kvalitative intervju med utbyggere, banker, forvaltning, rådgivning.

Hovedleveransen i prosjektet vil være en NIBIO-rapport

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

I jordbruksoppgjøret 2022 ble det avtalt å gjennomføre en utredning som undersøker om det er geografiske variasjoner i byggekostnader ved bygging av landbruksbygg og i samspillet mellom privat og offentlig kapital ved investeringer i slike bygg. Utredningen viser at det er store geografiske variasjoner i byggekostnader, og likeledes også i samspillet mellom privat og offentlig finansiering av landbruksbygg. Årsakene er sammensatte, men kan tilskrives både klima, kultur, kompetanse og konkurranse, med mer. Der hvor det kan være vanskeligere å få sikkerhet for prosjekter, er offentlige finansieringskilder mer vanlig.