Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Identifikasjon av årsaker og tiltak for å redusere tap i norsk gulrotproduksjon som følge av tuppråte - RootCause

INAKTIV SIST OPPDATERT: 24.01.2022
Slutt: jan 2022
Start: feb 2019

Gulrot er Norges største frilandsgrønnsak med en omsetningsverdi over 461 mill NOK per år. Gulrot lagres i inntil 8 måneder, og produsentene kan risikere et lagersvinn på 40 prosent før omsetning. De siste 10 årene har «tuppråte» på gulrot forårsaket en stor andel vraket vare.

Tuppråte-figur.png
RootCause
Funding institutions-1.jpg
Prosjektets finansieringskilder
Start- og sluttdato 01.02.2019 - 31.01.2022
Prosjektleder Belachew Asalf Tadesse
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Soppsjukdommer i skog-, jord- og hagebruk

Symptomene ses som en mørkfarging av rotspissen, som kan vokse seg gradvis innover.

Symptomer som beskrives som tuppråte kan per i dag ikke knyttes til en spesifikk skadegjører, og det er derfor viktig å identifisere hvordan patogener, abiotiske, og klimatiske forhold i felt og på lager kan påvirke utvikling av tuppråte.

Hovedmål i prosjektet er å redusere avlingstap og svinn som følge av tuppråte for å sikre en bærekraftig norsk gulrotproduksjon.

Delmål:

  • Kartlegge omfanget av tuppråte-relaterte symptomer, og identifisere potensielle årsaker gjennom produsentintervjuer.
  • Identifisere patogener som er årsak til tuppråte-symptomer, studere patogenes biologi.
  • Forstå årsak og virkning av abiotiske faktorer og agronomiske forhold på rot fysiologi og gulrotas motstandsevne mot angrep av tuppråte.
  • Redusere tuppråte etter høsting ved bruk av metoder som begrenser utviklingen av latente patogener.
  • Identifisere hvordan ulike pakkematerialer og lagringstemperatur kan påvirke utvikling av tuppråte gjennom distribusjonskjeden fram til forbruker.

Den viktigste målsetningen i RootCause er å identifisere hva som er årsak til tuppråte, og samordne det med relevante tiltak mot utvikling av tuppråte i felt og på lager. Dette er vesentlig for å ivareta dagens markedsandel av gulrot og for en bærekraftig gulotproduksjon i Norge.

Samarbeid

RootCause er et multi-disiplinært prosjekt med nasjonale samarbeidspartnere (NIBIO, NMBU, NOFIMA, og NLR) og internasjonale partnere (University of Aarhus, and Warwick University), hvor deltakerne dekker disipliner som plantepatologi, dyrkingsteknikk, plantefysiologi, matvitenskap og samfunnsvitenskap.