Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Northern cereals – New Markets for a Changing Environment

INAKTIV SIST OPPDATERT: 09.01.2018
Slutt: mai 2018
Start: juni 2015
Et varmere dyrkingsklima, forbedrede sortsvarianter og teknologi, og et behov for en bærekraftig matproduksjon samt økning i forbruket av lokalmat gir nye muligheter for nordlig korn produksjon. I forprosjektet Bygg til mat (Cereal products in the north) ble situasjonen for bruk av korn til mat og drikke kartlagt i Nord-Norge, Island, Færøyene, Orknøyene og New Foundland. Dette hovedprosjektet springer ut av det arbeidet, og målet er lønnsom bærekraftig næringsutvikling i hele regionen basert produkter av nordlig dyrket korn.
Eksternt prosjektnettsted Følg prosjektet på facebook
Start- og sluttdato 01.06.2015 - 31.05.2018
Prosjektleder Ólafur Reykdal
Prosjektansvarlig, NIBIO Hilde Halland
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Vilt og utmarksressurser
Samarbeidspartnere 1. Lead Partner: Matis – Icelandic Food and Biotech R&D, Reykjavík, Iceland 2. Agricultural University of Iceland (AUI), Reykjavík, Iceland 3. Agronomy Institute (AI), Orkney College (University of the Highlands & Islands), Orkney, Scotland, UK 4. Agricultural Centre (AC) Faroe Islands 5. NIBIO, Norway 6. Forestry & Agrifoods Agency (FAA) Newfoundland, Canada
Budsjett for NIBIO inneværende år 4.329.000,-
Finansieringskilde Northern Periphery and Arctic Program (NPA), Finnmark Fylkeskommune og Troms Fylkeskommune.

Sammendrag

Historisk var produksjon av bygg en viktig del av landbruket i Nord-Norge, men i de siste tiår er produksjonen av korn gått kraftig ned i nord. På Island derimot er kornproduksjon vurdert som den landbruksproduksjonen med størst utviklingspotensiale. Korn er en viktig bestanddel i vårt kosthold og i vår mattradisjon, spesielt i forhold til bakst og ølbrygging.

 

Prosjektmål

  1. Øke verdien av kornproduksjon og foredling og dermed øke inntjeningen for kornbønder og matprodusenter som benytter korn som råvare for sine produkt.
  2. Øke kornproduksjonen og spre den til nye regioner med økt sysselsetting som ett resultat.
  3. Øke bruken og bruksområdet til korn i nord med økt sysselsetting som ett resultat.
 

Aktiviteter

Bakerier og ferdigmatprodusenter ønsker å produsere fra lokale råvarer samt å markedsføre sine produkter som lokale og også sunne. Bygg er regnet for å være et av våre sunneste kornslag og vi ser at produsenter bruker nettopp denne kombinasjonen i sin markedsføring. Lokal mat er en viktig trend i matmarkedet i dag, og sunnhet er en global trend som er økende. Lokale ølbryggeri er på fremmarsj og en regner med at om få år vil disse ha nærmere 10% av totalmarkedet for øl i Norge. Særpreg kjennetegner ølet som produseres i disse nye mikrobryggeriene og det å bruke lokalt råstoff (bygg til malt) er ønskelig for flere av bryggerne.

Prosjektet er delt inn i 6 arbeidspakker (WP).
  
WP 1 Project Management    
WP 2 Communication activities    
WP 3 Market Analysis    
WP 4 Technical developments 
WP 5 Cereal food production    
WP 6 Development of high-value beverages from local cereals   
 
For den norske siden vil aktivitetene bli rettet mot å få flere dyrkere av bygg til mat i landsdelen, større volum og tilpasset kvalitet. Denne delen må også sees i sammenheng med arbeidet som blir gjort i NORA prosjektet Northern Cereals – New opportunities 2014-2016. Dette arbeidet er lagt til arbeidspakke 4 (WP 4) som ledes fra Landbruksuniversitetet på Island.
 
Arbeidspakken om utvikling av drikkeprodukter (WP6) ledes fra Orkenøyene. De har lang erfaring med bruk av eget bygg til øl- og whiskeyproduksjon. Tre bryggeri fra Norge, Macks ølbryggeri,  Hemnes mikrobryggeri og Bannak Leir i Lakselv blir med i dette arbeidet. Målet er å utvikle flere lokale drikkeprodukter basert på lokalt korn. I tillegg til bygg av god nok kvalitet som råstoff er malteprosessen og å få på plass mindre fasiliteter for malteri hovedutfordringen for å få øl på nordnorsk bygg, en av hovedaktivitetene i WP6 blir derfor malting; malteprosess og utvikling av maltefasiliteter. Erfaringsutveksling og kunnskapsspredning fra andre bryggeri og fagpersoner på brygging i prosjektlandene er viktige bestanddeler i arbeidspakken. Gjennom kunnskapsoverføring også til andre interessenter i nord vil en spre den nye kunnskapen også til andre bryggeri med mål om å videre øke andelen Nordnorsk øl brygget på lokale råvarer.
 
Arbeidspakke 5 ledes fra NIBIO. Her er målet å utvikle nye matprodukter av bygg. En vil i prosjektperioden knytte seg til Nofimas baker og byggforskere til å gjennomføre to produktutviklingskurs i Nofimas lokaler på Ås. Her vil en samle rundt ti bedrifter fra deltakerlandene (tre fra Norge; Dyrøy mat, Tromsø bakeri og Eldhusbakeriet) til konkret produktutvikling. Hele kjeden vil bli belyst produkt, prosess, emballering og markedsføring. Disse produsentene vil bli fulgt opp gjennom hele prosjektperioden for å sikre nye gode produkter. Som i WP6 vil en søke å spre ny kunnskap til interessenter i hele Nord-Norge og dermed øke andelen produkter av nordnorsk bygg. Kunnskapsinnhenting og spredning vil dermed bli en viktig faktor i denne arbeidspakken.

Prosjektet i media

De to prosjektene Northern Cereals - New opportunities og Northern cereals - New Markets for a Changing Environment har fått mye mediaoppmerksomhet. Dette er positiv og viser den store interessen temaet skaper både i landbruksnæringa og hos forbruker. Mediaoppslag blir linket opp til prosjektsidene fortløpende.

 

Foredrag

Sigridur Dalmannsdottir (2015) byggdyrking i Nord Norge. Foredrag på hurtigruteseminar «grønt skifte» 23-24. november 2015.

Sigridur Dalmannsdottir og Hilde Halland (2016) Orientering om Islandsk-Norsk byggprosjekt og resultat fra dette. Foredrag på Bygg Helgeland! – Fagseminar 20. januar 2016

Sigridur Dalmannsdottir, Hilde Halland og Ievina Sturite (2016) Forskningsprosjekt på bygg i Nord Norge. Nordlig korn – Nye muligheter seminar på Framsenteret i Tromsø 15. mars 2016.

 

Radio:

NRK Troms: Varmere klima gir muligheter for korn i nord. Intervju med Sigridur Dalmannsdottir og Hilde Halland om prosjektet «Nordlig korn» og byggseminar i Tromsø. Distriktsprogram Troms 11. mars 2016. 

NRK Finnmark: Vil øke kornproduksjon i nord. Intervju med Sigridur Dalmannsdottir (NIBIO), Roar Haug (NLR) og Vegard Hykkerud (bonde Alta) om potensial byggdyrking i Finnmark. Distriktprogram Finnmark 11. april 2016.

BBC Radio Orkney 23. Ooktober 2015. Intervju med Peter Martin, Olafur reykdal og Hilde Halland,

 

Fagblad og avis:

Bransjebladet Baker og Konditor hadde en artikkel om produktutviklingskurset hos Nofima i februar 2016

Nationen: «Vil ha mer korn lenger nord», Nationen, 29. mars 2016, s.16-17

Nationen: „ser på korndyrking i Nord Norge“, Nationen, 9. april 2016, s.20

Bondebladet: «Nye muligheter for nordlig korn», Bondebladet 7. april 2016, s. 14.

Forskning.no: Vil ha mer korn i nord 

NRK Finnmark: Dette kan man se mer av i Finnmark i fremtiden, Publisert 09.04.2016, kl. 17:57 

Brønnøysundavis Banett.no: Vil dyrke mer korn i Nord-Norge,

Fylkesnytt fra Finnmark: Nordlig korn – muligheter for mer korndyrking i Nord-Norge 

Framtid i nord: Forsker på mer korndyrking i Nord-Norge, Publisert: 07.04 2016 16:09 

Regjeringen.no: Ser på muligheten til mer korndyrking i Nord Norge, Nyhet | Dato: 07.04.2016, 

Altaposten: prøver ut korndyrking in nord, Publisert: 07.04 2016 08:55, 

Bedre gårdsdrift: Er korndyrking i nord mulig? 

Landbruk, nye Troms: Ser på muligheten til mer korndyrking i Nord Norge, 12. april 2016.

The February 2016 edition of Brewer and Distiller International page 37-39,  published an article summarising some of the beverage-related information which was presented at the project’s Orkney Conference in October 2015

 

 Bygg til mat og øl

http://www.nrk.no/troms/nordnorsk-juleol-kan-bli-brygget-pa-nordnorsk-korn-1.12716928

http://forskning.no/mat-landbruk-kulturhistorie/2015/12/drommer-om-nordnorsk-juleol-pa-eget-korn

Publikasjoner i prosjektet