Hopp til hovedinnholdet

Arbeidspakker

NorCER_lite korn holt
Foto: NIBIO/Sigridur Dalmannsdottir

Korndyrking i nord

Arbeidspakke 4 omhandler selve dyrkingen av korn i nord. Denne arbeidspakken ledes av Landbruksuniversitetet på Island. Fra norsk side ledes denne arbeidspakken av Sigridur Dalmannsdottir, NIBIO Holt.

 

Mye av arbeidet her bygger på arbeidet som er gjort i prosjektet Northern Cereals - New Oportunities som ble finansiert av NORA. Dette prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2015. Her ble blant annet nordlige kornsorter fra alle deltakerlandene testet ut med tanke både på kvalitet i kornet og på dyrkingsmessige egenskaper.
 
I dette prosjektet vil arbeidet rette seg mot fire hovedoppgaver:             
Activity 4.1    Optimisation of northern cereal growing   
Activity 4.2    Drying and storage of harvested grain   
Activity 4.3    Life Cycle Assessment (LCA) of Þorvaldseyri   
Activity 4.4    Knowledge exchange   

Bygg til mat

Arbeidspakke 5, som omhandler bygg til mat, ledes fra NIBIO av Hilde Halland fra NIBIO Holt. Her er målet å utvikle nye matprodukter av bygg. I prosjektperioden gjennomføres to produktutviklingskurs hos Nofima på Ås der både deres baker og forskere derfra er leid inn for å bistå bedriftene og prosjektet. På kursene vil en samle rundt ti bedrifter fra deltakerlandene til konkret produktutvikling. Første kurs ble gjennomført i mars 2016.

 

Fra norsk side er det tre matprodusenter med. Dette er Dyrøy mat, Tromsø bakeri og Eldhusbakeriet.
 
Hele kjeden vil bli belyst produkt, prosess, emballering og markedsføring. Disse produsentene vil bli fulgt opp gjennom hele prosjektperioden for å sikre nye gode produkter.
 
I tillegg til konkret produktutvikling i de tre konkrete bedriftene vil en søke å spre ny kunnskap til interessenter i hele Nord-Norge og dermed øke andelen produkter av nordnorsk bygg. Kunnskapsinnhenting og spredning vil dermed bli en viktig faktor i denne arbeidspakken.
NORCER_bygg til mat.jpg
Foto: NIBIO
NORCER_malting.jpg
Foto: Lars Kåre Andreassen

Drikkeprodukter av bygg

Arbeidspakken om utvikling av drikkeprodukter (WP6) ledes fra Orkenøyene. De har lang erfaring med bruk av eget bygg til øl- og whiskeyproduksjon. Fra norsk side er det Mette Thomsen fra NIBIO Apelsvoll som leder denne arbeidspakken.

 

Tre bryggeri fra Norge, Macks ølbryggeri, Hemnes mikrobryggeri og Bannak leir fra Lakselv  blir med i dette arbeidet. Målet er å utvikle flere lokale drikkeprodukter basert på lokalt korn. I tillegg til bygg av god nok kvalitet som råstoff er malteprosessen og å få på plass mindre fasiliteter for malteri hovedutfordringen for å få øl på nordnorsk bygg, hovedaktivitetene i WP6 blir malting; malteprosess og utvikling av maltefasiliteter. 
 
Erfaringsutveksling og kunnskapsspredning fra andre bryggeri og fagpersoner på brygging i prosjektlandene er viktige bestanddeler i arbeidspakken. Gjennom kunnskapsoverføring også til andre interessenter i nord vil en spre den nye kunnskapen også til andre bryggeri med mål om å videre øke andelen Nordnorsk øl brygget på lokale råvarer.
 
Bedriftene vil gjennom prosjektet også ha mulighet til hospitering hos Highland park på Orknøyene.
 
Arbeidet i denne arbeidspakken er fordelt på aktivitetene:
Activity 6.1    Development of small scale local malting of grain
Activity 6.2    Development of beverage products from local grain and malt
Activity 6.3    Knowledge exchange