Hopp til hovedinnholdet

Nordnorsk juleøl på eget korn?

COLOURBOX3687911_cropped.jpg

Foto: www.colourbox.com.

Kan nordnorsk øl og brød lages på eget korn? Det håper produsenter og forskere som samarbeider med Orknøyene og Island for finne kornsorter som kan dyrkes i nord. Dyrking av bygg var tidligere en viktig del av landbruket i Nord-Norge, men i dag må de nærmest starte på ny med å få opp aktiv dyrking igjen.

- Korn er en viktig bestanddel i kostholdet og i mattradisjonen, spesielt i forhold til bakst og brygging. Det sier Hilde Halland ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i Tromsø. I dag er det meget få som dyrker bygg i Nord-Norge. Det lille som produseres går som fôr sau eller storfe. Til sammenligning har Island, med samme klimatiske forhold som Troms, hatt en enorm økning i sin kornproduksjon.

- De har satset mye å foredle nye sorter tilpasset sitt klima, og vurderer korn som den landbruksproduksjonen med størst utviklingspotensial på Island, sier Hilde Halland. Hun er norsk prosjektleder for et samarbeid mellom Island, Færøyene, New Foundland og Nord-Norge, der målsettingen er å skape en lønnsom næringsutvikling basert på produkter av nordlig korn. Det er en oppfølging av prosjektet «Nordlig korn» som blant annet har undersøkt mulighetene for dyrkingen av korn i nord.

bygg felt Holt foto Hilde Halland_cropped.jpg
Forsøksfelt med bygg ved Holt i Tromsø. Foto: Sigridur Dalmannsdottir.

Verdens eldste kulturplante

Bygg har vært dyrket i over 10 000 år, og er trolig verdens eldste kulturplante. Det hardføre kornet var vår viktigste matvare i seks tusen år – helt frem til midten av 1800-tallet. I dag utgjør bygg omtrent halvparten av kornet vi dyrker i Norge. Det meste går til dyrefôr, men noe går også til mel og gryn. I tillegg brukes bygg til malting for å brygge øl.

- I Nord-Norge dyrkes det ikke lengre korn til modning for bruk i mat eller øl. Men det dyrkes litt til fôr. Det sier Halland, som viser til at det også i nord var vanlig å dyrke bygg til mat. Det gjaldt både til grøt, supper, brød inkludert flatbrød.

I dag har mange av plantesortene som var tilpasset et nordlig klima forsvunnet. Det samme gjelder tradisjon og dermed kunnskap og kompetanse.

- Økt interesse for lokalmat og øl basert på gamle tradisjoner gjør det interessant å kunne dyrke nordlig korn igjen. Øl og matprodusenter ønsker lokale råvarer, sier Halland. I tillegg er sunnhet en av de viktigste trendene i matmarkedet og byggens gode helseeffekter gjør også at interessen er økende.

Kombinert med varmere klima, muligheter for bedre sorter og teknologi har vi gode muligheter, mener Hilde Halland. Som igjen viser til Island og at de har lykkes der.

bygg høsting vestvågøy_cropped.jpg
Høsting av bygg på Vestvågøy. Foto: Norsk Landbruksrådgiving.

Bygg til mat

Dyrking av korn så langt nord har både fordeler og ulemper. Et kjølig klima gir lite skadedyr og sjukdommer. Samtidig gjør den korte vekstsesongen at kornet mange steder må høstes før det når full modning.   Dermed blir kvaliteten for dårlig til at kornet kan brukes i matprodukter. Høyt vanninnhold gir også dårligere lagringsevne.

- I flere områder vil det være nødvendig å tørke kornet etter høsting, sier forsker Sigridur Dalmannsdottir ved NIBIO. Hun er norsk leder det nord-atlantiske prosjektet «Nordlig korn» som har kartlagt mulighetene for å dyrke bygg i nord.

- Vi har hatt feltforsøk i Alta, Sømna og Vestvågøy i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving for å teste nye sorter. Ved siden av analyser for kvalitet og avlingsmengder, prøves noe av kornet ut til øl- og matproduksjon. Prosjektet «Nordlig korn» inviterer til et avslutningsmøte i Tromsø i mars, og med erfaring fra hjemlandet mener NIBIO-forskeren det er gode muligheter for å dyrke korn i Nord-Norge.

- Byggproduksjonen på Island har økt mye de siste 25 årene. De har hatt et eget program for å foredle nye byggsorter tilpasset klimaet. Det gjelder både med tidlig modning og stråstyrke. Det meste brukes til fôr, men noe går også til ølbrygging og baking, sier Sigridur Dalmannsdottir.

bygg øl highland park. lk andreassen_cropped
Øl fra Orkney Brewery under besøket på Orknøyene. Foto: Lars Kåre Andreassen.

Bygg til øl

Men kan en eventuell korndyrking i Nord-Norge gi godt nok råstoff for å produsere øl?

- Ja, håper brygger Lars Kåre Andreassen i Hemnes i Nordland. Sammen med «storebror» Mack i Tromsø er mikrobryggeriet på Helgeland blant produsentene som er med i prosjektet. Målet er å utvikle øl om nordlig bygg, og Andreassen har blant annet fått hospitere hos whiskyprodusenten Highland Park på Orknøyene som malter alt bygget selv.

På Hemnesberget er det lenge siden årets juleøl var klart. I likhet med annet norsk øl er det ikke mange lokale råstoffer. Ølet fra Hemnesberget bruker lokale urter, spesielt Bergmynte som de kaller Kongsgress. Men Andreassen håper han en gang i framtida kan brygge øl på maltet bygg fra Nord-Norge.

- Å få malt fra bygg som er dyrket lokalt hadde gjort susen. Nå bruker jeg både malt og humle som er importert fra Tyskland, Belgia eller England. Bygg gir fylde, tyngde og farge, og er en den viktigste ingrediensen som preger ølet, sier Andreassen. Derfor er det ekstra viktig at vi kan greie å produsere og malte bygget lokalt.

Bygg - malting foto LK Andreassen_cropped.jpg
Lars Kåre Andreassen legger ut ferdig spiret bygg for malting under sitt opphold ved Highland Park. Bygget legges ut på et gulv med små spalter, slik at røyken og varmen fra ovnen under slipper gjennom opp til bygget. Det brukes mye torv i denne prosessen, noe man kjenner lett igjen i den ferdige malten. Foto: Privat. 
Bygg

Bygg (Hordeum vulgare L.) har vært dyrket i over 10 000 år, og er blant verdens eldste kulturplanter. Bygg er det kornslaget som trenger kortest veksttid for å bli modent. Det kan derfor dyrkes i høyereliggende strøk og langt mot nord. Det aller meste av bygget som dyrkes i Norge, brukes til dyrefôr.

2013 ble det dyrket 482 500 tonn bygg i Norge. Cirka 3000 tonn av bygget går årlig til matproduksjon.

Kilde: Opplysningskontoret for brød og korn.

 

Bygg.jpg Bygg. Foto: Morten Günther.

 

Prosjektfakta

“Northern Cereals – New Markets for a Changing Environment”

Varmere klima, bedre sorter og teknologi, et behov for en bærekraftig matproduksjon samt økning i forbruket av lokalmat gir nye muligheter for nordlig korn produksjon.

Målet er lønnsom bærekraftig næringsutvikling i hele regionen basert på produkter av nordlig korn.

Varighet: 2015 -2018

Prosjektleder: Hilde Halland

 

Forløperen til dette prosjektet er det Nordatlantiske prosjektet Nordlig korn, som blant annet har undersøkt mulighetene for dyrkingen av korn i nord. Dette prosjektet avsluttes med et seminar i Tromsø i mars 2016. Prosjektleder er Sigridur Dalmannsdottir

Prosjektene er støttet av: NPA, NORA, Finnmark Fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark, Troms Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland samt Landbruksdirektoratet.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.