Divisjon for matproduksjon og samfunn

Klimagassutslipp fra dyr på beite – hvilke tiltak kan bringe oss nærmere klimavennlig (klimanøytral) kjøtt og melkeproduksjon

Aktiv SIST OPPDATERT: 30.07.2019
Slutt: aug 2023
Start: sep 2019

Anvendt forskning gjennom måling av CH4 fra sau og melkeku på beite.
Målet er å undersøke klimaavtrykk fra husdyr i ulike beitesystemer. Det gjøres i tre delmål:
1. Gi et review av eksisterende litteratur og samle data relatert til klimagassutslipp i beitesystemer med sau og melkeku
2. Undersøke utslipp av enterisk metan fra sau og melkeku fra ulike typer beite med ulik dyretetthet per areal og beitevarighet
3. Måle karbon og jordfysiske egenskaper under ulike beitestrategier
4. Skissere klimavennlig beitestrategier basert på resultater i p.2

Status NOT_TRANSLATED
Start- og sluttdato 01.09.2019 - 31.08.2023
Prosjektleder Vibeke Lind
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr