Hopp til hovedinnholdet

AP 2: Gjødseleffekt

20170926_173315_001

Foto: Trond Henriksen

I denne arbeidspakken har vi undersøkt egnetheten til ulike avfallsressurser som gjødsel i veksthus- og feltforsøk, og beskrevet gjødseleffekten ved enkle lab metoder

Våre undersøkelser innbefattet et stort utvalg materialer som til dels allerede er tilgjengelige for gårdbrukere som avfallsbaserte gjødselvarer, f.eks. biorest og kompost basert på matavfall, avløpsslam, struvitt basert på avløpsvann, fiskeslam, husdyrgjødsel osv. (Figur 1)

Oversikt avfall.jpg
Figur 1. Enkelte av produktene som ble brukt i forsøkene. Fra øverst til venstre mot høyre: Tørket fiskeslam, biokull fra fiskeslam, separert storfegjødsel. Fra nederst til venstre mot høyre: Tørket flytende fraksjon av separert storfegjødsel, struvitt fra avløpsvann, separert svinegjødsel. Foto: Eva Brod

Vi undersøkte både nitrogen (N)- og fosfor (P) kvaliteten til avfallsressursene gjennom felt- og potteforsøk (Figur 2).

For nitrogen testet vi også i hvilken grad inkubasjonsforsøk og kjemiske ekstraksjonsmetoder kan benyttes til å forutsi gjødseleffekten til nye gjødselvarer. For fosfor undersøkte vi ulike ekstraksjonsmetoder for deres egnethet til å forutsi gjødseleffekt.

Klikk her for resultater fra forskningen vår på nitrogen Klikk her for resultater fra forskningen vår på fosfor