Planteklinikken

Planteklinikken ved NIBIO er et diagnoselaboratorium som tilbyr identifisering av ulike organismer som er skadelige for planter. Riktig diagnose danner grunnlag for å vurdere riktige tiltak mot skadegjøreren.

KONTAKTPERSON
Medarbeidere
Telefon til Planteklinikken:
452 11 439.
Telefonen er betjent hverdager fra kl. 09:00 til 14:00
 
 
Adresse for prøver: 
 
NIBIO Planteklinikken
Høgskolevegen 7,
1433 Ås
Lenker

Nettressursene nedenfor gir mer informasjon om planteskadegjørere:
 
 
Plantevernleksikonet beskriver biologien til planteskadegjørere (skadedyr, plantesjukdommer og ugras) og gir en oversikt over bekjempelsestiltak.


VIPS Landbruk er en varslingstjeneste utviklet i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning, som viser varsler og prognoser for angrep av planteskadegjørere og angir skadeterskler.

Plantevernguiden er en database med alle godkjente plantevernmidler og deres bruksområder i Norge. Det er lenker til plantevernmiddeletikettene.
 
Mattilsynet - regelverk om planter og plantedyrking i Norge

Mattilsynet: Hva gjør jeg hvis jeg har mistanke om smitte av en alvorlig planteskadegjører i min produksjon?