Planteklinikken

Planteklinikken ved NIBIO er et diagnoselaboratorium som tilbyr identifisering av ulike organismer som er skadelige for planter. Riktig diagnose danner grunnlag for å vurdere riktige tiltak mot skadegjøreren.

KONTAKTPERSON
Medarbeidere
Telefon til Planteklinikken:
452 11 439.
Telefonen er betjent hverdager fra kl. 09:00 til 14:00
 
 
Adresse for prøver: 
 
NIBIO Planteklinikken
Høgskolevegen 7,
1433 Ås
Lenker

Nettressursene nedenfor gir mer informasjon om planteskadegjørere:
 
 
Plantevernleksikonet beskriver biologien til planteskadegjørere (skadedyr, plantesjukdommer og ugras) og gir en oversikt over bekjempelsestiltak.

Korsmos ugrashage er en spesialside om ugras som inneholder professor Emil Korsmos ugrasplansjer.

VIPS Landbruk er en varslingstjeneste utviklet i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning, som viser varsler og prognoser for angrep av planteskadegjørere og angir skadeterskler.

Plantevernguiden er en database med alle godkjente plantevernmidler og deres bruksområder i Norge. Det er lenker til plantevernmiddeletikettene.
 
Mattilsynet - regelverk om planter og plantedyrking i Norge

Mattilsynet: Hva gjør jeg hvis jeg har mistanke om smitte av en alvorlig planteskadegjører i min produksjon?