Jobb i NIBIO

Hos oss får du jobbe i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag, med bærekraft, det grønne skiftet og globale utfordringer innenfor en rekke spennende områder.

Toppbilde
Foto: NIBIO

Ansatte i NIBIO jobber sammen for at vi skal levere på vårt viktige samfunnsoppdrag:
 

«NIBIO skal bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, og innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer.»
 

Bli en del av fremtidens løsninger du også!

 

 

Les mer om NIBIOs samfunnsoppdrag Ledige stillinger Studenter, nyutdannede og sommerjobber

 


En inkluderende arbeidsplass

NIBIO fremmer likestilling, mangfold og inkludering. Kjønnsmessig balanse og mangfold innen alle fagområder og stillingsgrupper øker både kreativiteten, kvaliteten og relevansen på kunnskapsutviklingen.

 

Les mer om NIBIOs arbeid for likestilling, mangfold og inkludering

 

 

 

 

 

 


Gode betingelser og velferdsordninger 

Våre medarbeidere er NIBIOs aller viktigste ressurs. Vi legger til rette for at du skal trives, utfordres faglig og ha en sunn balanse mellom jobb og fritid.
 

Dette er noe av det vi kan tilby deg. 


 

Gode betingelser og velferdsordninger

 

 


Prosjekter

Visste du at vi jobber med å videreutvikle teknologiske løsninger for enda bedre presisjonsjordbruk?

Og at vi gjennomfører feltforsøk for å teste hvilke plantesorter som produserer mest mat, og ulike innovasjonsprosjekter for økt verdiskaping? 

Dette er bare noen få av de spennende prosjektene vi jobber med.

NIBIO har årlig ca. 1200 eksternfinansierte prosjekter fra nasjonale og internasjonale forskningsfinansieringskilder men også fra konsulent og oppdragsvirksomhet. NIBIO leder også mange store prosjekter.

Vi har også oppdrag ovenfor staten som er knyttet til forvaltning og analyse av geografiske data som formidles gjennom digitale tjenester og kartløsninger.   

 

Her kan du lese om mange av våre spennende prosjekter

 


Møt noen av våre ansatte

Her kan du møte noen av våre ansatte og se hvordan det er å jobbe i NIBIO. 

 

Møt våre ansatte

 I og for hele landet

Vi er ca. 700 ansatte i NIBIO og holder til på 15 ulike steder fra nord til sør i landet. 

 

Du finner oss på Svanhovd, Tromsø, Bodø, Tjøtta, Steinkjer, Trondheim, Tingvoll, Fureneset, Bergen, Ullensvang, Særheim, Landvik, Apelsvoll, Oslo og hovedkontoret på Ås.

Apelsvoll Anette Tjomsland Spilling.jpg
Foto: Anette Tjomsland Spilling (Dronebilde Apelsvoll)
Her finner du mer informasjon om våre stasjoner og kontorer

 

 

TiriltungeblåvingWenche Dramstad.jpg
Foto: Wenche Dramstad

 

 

Collage2.JPG
Foto: NIBIO

 

 

Collage prosjekt.JPG
Foto: NIBIO

 

 

TE_NIBIO_MG_0045_hi-res.jpg
Foto: Thomas Ekström

 

 

NIBIO_lokaliteter_font22-Tromsø.svg