Gode betingelser og velferdsordninger

Gode betingelser og velferdsordninger
 

Et viktig samfunnsoppdrag:

  • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter.

Sterke fagmiljøer:

  • NIBIO er et av Norges største forskningsinstitutt med ca. 700 medarbeidere. Vi har sterke fagmiljøer innenfor alle fagfeltene NIBIO representerer. Våre ansatte er vår viktigste ressurs for å nå  vårt samfunnsoppdrag. Hos oss vil du få muligheten til å bli en del av et fagmiljø med engasjerte, dyktige fagfolk som gir mulighet til ubegrenset læring og utvikling. Vi er stadig på jakt etter nye forskere, ingeniører, teknikere, samfunnsøkonomer, rådgivere, postdoktor, stipendiater m.m. 

Pensjonsordning og forsikringer:

Fleksitid og sommertid:

  • NIBIO tilbyr fleksibel arbeidstid med muligheter for avspasering. NIBIO har sommertid (kl. 8-15) fra 15. mai til 14. september.

Trening og aktiviteter:

  • NIBIO har aktive bedriftsidrettslag, og ansatte i NIBIO får bruke inntil en time i uken til trening. 

Balanse mellom jobb og fritid:

  • Muligheten til å tilpasse arbeidssituasjonen din til privatlivet ditt gjennom fleksibel arbeidstid og ulike muligheter for hjemmekontor der dette er egnet og hensiktsmessig

En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser:

  • NIBIO ønsker, så langt det lar seg gjøre, å tilpasse oss til de ulike behov våre ansatte har i de forskjellige fasene gjennom et yrkeslivet. Behovene kan være knyttet til jobb, familie, fritid, graviditet, alder og livssituasjonen for øvrig.

 

Tilbake til "Jobb i NIBIO"
Landbruk korn.jpg
Anette Tjomsland Spilling