Møt våre ansatte

Møt noen av våre ansatte og se hvordan det er å jobbe i NIBIO.

Erik Larnøy, forsker ved avdeling treteknologi. 


Det jeg liker best med å jobbe ved NIBIO er å se hvordan ideer blir satt ut i live. For eksempel kan man sammen med en industripartner som har en utfordring jobbe sammen for å forske frem en god løsning. Andre ganger kan det være spennende å se hvordan en ide forskerne har kan utvikles til å bli et helt nytt produkt eller løsning som gagner store deler av samfunnet. 
Arbeidsmiljøet og friheten i NIBIO er veldig positivt. Jeg gleder meg hver dag til å dra på jobb for å treffe gode kollegaer og meget interessante arbeidsoppgaver

Erik Larnøy2.PNG
Foto: Lars Sandved Dalen
Tage3.PNG

Tage Thorstensen, forsker ved avdeling molekylær plantebiologi

I NIBIO er det et enormt omfang av ulike prosjekter knyttet til matproduksjon og miljøforskning, og det er nær kontakt mellom forskere og landbruksnæringen som jeg synes er veldig spennende. Jeg har i mange år jobbet med grunnforskning på modellplanter, men synes det er veldig interessant å få jobbe med anvendt forskning på skog- og matplanter i NIBIO. Forskning på problemstillinger som er relevante for norsk skog- og landbruk gir mange muligheter for innovasjon og næringsutvikling, som er en ekstra motivasjon i jobben. I tillegg har jeg fått mulighet til å være med å etablere forskningsprosjekter innen CRISPR-teknologi ved NIBIO som vi har store forhåpninger til at skal komme norsk landbruk og  forbrukere til gode i fremtiden. Det er givende å jobbe med forskning innen bioteknologi som kan komme landbruket til gode. 

Tove 2.PNG

Tove Vaaje-Kolstad, avdelingsleder landbrukskart

Jeg har en master fra det som nå heter Geomatikk på NMBU, og var ferdigutdannet i 2001. Siden da har jeg vært ansatt i NIBIO og NIBIOs forløpere. I min karriere har jeg vært innom mange områder, i starten mest som utvikler, etter hvert ble det mest prosjektledelse for små og store prosjekter, og mer utadrettet virksomhet. Nå er jeg avdelingsleder, og ved siden av å bruke ca. 50 % av tiden min på å lede avdelingen, jobber jeg fortsatt med faglige utviklingsprosjekter, spesielt knyttet til kartinnsynsløsninger. Jeg deltar også i samarbeid og prosjekter på tvers i NIBIO og med eksterne aktører, hvor jeg ivaretar det kartfaglige.

I NIBIO er det rom for utvikling og i løpet av min karriere har arbeidsoppgavene endret seg ut ifra mine ønsker og NIBIOs behov, og jeg blir stadig utfordret med nye oppgaver. Vi har et stort geomatikkmiljø med mange kloke hoder, noe som gjør at jeg fortsatt lærer mye nytt. Det aller beste med å jobbe i NIBIO er nok at jeg har dyktige og hyggelige kollegaer som bidrar til en trivelig og spennende arbeidshverdag. 

 

Elin.PNG

Elin Thingnæs Lid, seniorrådgiver i Forskningsstab 


Det beste ved å jobbe i NIBIO er NIBIOs samfunnsoppdrag - å bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer - det motiverer meg veldig. Jeg liker å være del av et institutt som løser oppdraget ved å levere direkte matnyttig kunnskap for samfunnet. Før NIBIO jobbet jeg i mange år med risikovurderinger der mye av den samme kunnskapen blir brukt. Gjennom forskningsstabens støttefunksjon får jeg oppleve et annet ståsted, å bistå rundt selve produksjonen av kunnskapen. NIBIO har et spennende og mangfoldig fagmiljø med mange dyktige folk. Jeg gleder meg over å få jobbe med kunnskapsrike, konstruktive og vennlige kollegaer, med en herlig blanding av produktivt arbeid, humor og fjas.

 

 

Tilbake til "Jobb i NIBIO"

 

 

   

RVP41142 – MGÜ.jpg
Jeg har alltid vært fascinert av kreativ og nyskapende forskning, forteller forsker Stefano Puliti. Foto: Siri Elise Dybdal.

 

 

 

Bli forsker du også!

NIBIO trenger flere dyktige forskere!

Har du lyst til å gjøre nye oppdagelser, finne løsninger på globale utfordringer, bidra til det grønne skiftet, eller reise ut i verden for å knytte kontakter?

Som NIBIO-forsker kan du få mange spennende muligheter.

Hvordan skal vi produsere nok mat til alle? Hva kan vi bruke plantene til? Hvordan kan vi hente ut verdier i naturen og samtidig ivareta miljøet og klima? Dette er noen av de globale utfordringene forskerne ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) jobber med. 

Forsker er et av de få yrkene hvor du blir oppmuntret til å sette spørsmålstegn ved alt. Hvis du er nysgjerrig, liker å finne ut av ting, vil være en del av et internasjonalt miljø og ønsker en variert arbeidshverdag der du ikke sitter fast bak et skrivebord, kan dette være jobben for deg. 

Som forsker har du mye frihet og du blir betalt for å finne nye innovative løsninger. Det er også viktig å kunne jobbe strukturert og systematisk. Du må like å jobbe alene, men samtidig være interessert i å knytte kontakter med andre i samme forskningsmiljø verden rundt.

Å bli forsker krever utdanning på masternivå. Mange tar også en doktorgrad, som er den høyeste akademiske graden ved et universitet eller en høyskole. Den tar som regel tre år og du får lønn i hele perioden.

Vi har tatt en prat med fem NIBIO-forskere om hvorfor de valgte forskeryrket og hva som gjør deres arbeidshverdag spennende.

Ta en titt her da vel: Bli forsker du også!