Ledige stillinger

Ledige stillinger hos oss lyses ut på Jobbnorge og vises her på denne siden.

Ledige stillinger hos oss

 • Driftsleder for forskningsstasjon innen landbruk 

  Avdeling: NIBIO Landvik
  Som vår nye driftsleder vil du ha ansvaret for tilrettelegging og vedlikehold av jord, jordveier, maskiner og bygninger. Du vil få ansvar ...
  Søknadsfrist: 15.07.2024 | Arbeidssted: Grimstad
 • Forskningstekniker  innen frøproduksjon og jordbruksdrift 

  Avdeling: NIBIO Landvik
  Du vil jobbe med oppgaver relatert til planteproduksjon, dyrkingsteknikk, forsøk innen frøproduksjon, hovedsakelig av engvekster, ...
  Søknadsfrist: 15.07.2024 | Arbeidssted: Grimstad
 • IKT driftskonsulent

  Avdeling: IKT
  Vi søkjer ein erfaren kollega med interesse for teknologi og digitalisering. Vi trur du er trygg på etablert og ny teknologi, og er tidleg ...
  Søknadsfrist: 21.06.2024 | Arbeidssted: Ås