Ledige stillinger

Ledige stillinger hos oss lyses ut på Jobbnorge og vises her på denne siden.

Ledige stillinger hos oss

 • Forsøksteknikar / driftsteknikar - innan jordbruk

  Avdeling: NIBIO Fureneset
  Arbeidsområdet er primært forsøksarbeid knytt til feltforsøk i eng, drift og vedlikehald av jordbruksareal. Ein må også rekne med ...
  Søknadsfrist: 15.08.2024 | Arbeidssted: Fjaler
 • Forsker - bærekraftig utnyttelse av gjødsel og avfallsstrømmer

  Avdeling: Avdeling Bioressurser og kretsløpsteknologi
  Hvis du vil arbeide med forskning og rådgivning knyttet til den sirkulære bioøkonomien og bidra til bærekraftig utnyttelse av biologisk ...
  Søknadsfrist: 18.08.2024 | Arbeidssted: Ås
 • IKT driftskonsulent

  Avdeling: IKT
  Vi søker en kollega med interesse for teknologi og digitalisering. Har du erfaring, og er trygg på etablert og ny teknologi er det ...
  Søknadsfrist: 16.08.2024 | Arbeidssted: Ås
 • Forsker innen presisjonsjordbruk og landbruksteknikk

  Avdeling: Landbruksteknologi
  Vil du være med i vårt team i avdeling Landbruksteknologi som jobber med å utvikle framtidsrettede og anvendelige løsninger for den norske ...
  Søknadsfrist: 15.08.2024 | Arbeidssted: Østre Toten
 • Forsker - AI for bærekraftig skogbruk

  Avdeling: Avdeling driftsteknikk og digitalisering
  AI vil spille en sentral rolle i den generelle digitaliseringen av skogsektoren, og vi ønsker å styrke vår AI-kompetanse for å støtte denne ...
  Søknadsfrist: 04.08.2024 | Arbeidssted: Ås
 • Forsker - sensorløsninger og AI for bærekraftig skogforvaltning 

  Avdeling: Avdeling driftsteknikk og digitalisering
  Vi ønsker å styrke vårt team med henblikk på sensorløsninger og AI for fremtidens digitaliserte og bærekraftige skogforvaltning. Vi søker ...
  Søknadsfrist: 04.08.2024 | Arbeidssted: Ås
 • Postdoktor - AI for sporbarhet og trekvalitet

  Avdeling: Avdeling driftsteknikk og digitalisering
  Sporbarhet innen skogverdikjeden vil være en nøkkelfaktor for dokumentasjon av bærekraft, samt fremtidig optimalisering av trebruk og ...
  Søknadsfrist: 11.08.2024 | Arbeidssted: Ås
 • Driftsleder for forskningsstasjon innen landbruk 

  Avdeling: NIBIO Landvik
  Som vår nye driftsleder vil du ha ansvaret for tilrettelegging og vedlikehold av jord, jordveier, maskiner og bygninger. Du vil få ansvar ...
  Søknadsfrist: 12.08.2024 | Arbeidssted: Grimstad
 • Forskningstekniker  innen frøproduksjon og jordbruksdrift 

  Avdeling: NIBIO Landvik
  Du vil jobbe med oppgaver relatert til planteproduksjon, dyrkingsteknikk, forsøk innen frøproduksjon, hovedsakelig av engvekster, ...
  Søknadsfrist: 12.08.2024 | Arbeidssted: Grimstad