Hopp til hovedinnholdet

Ny bok om fargeendringer i umalte trefasader

29-23-Ny bok om fargeendringer i umalre trefasader - Foto Ona Flindall Arkitekthøgskolen i Oslo

Foto: Ona Flindall, Arkitekthøyskolen i Oslo

En umalt trefasade forteller en historie – om bygningen den er en del av og om stedet der bygningen står. Sol og regn, temperatur og vind varierer med breddegrad, klimasone, landskap og vegetasjon, og vil påvirke fasaden over tid.

Bruk av umalt tre har blitt veldig populært. Det ubehandlede uttrykket passer inn i tiden og det er mange – både arkitekter, utbyggere og huseiere – som tiltrekkes av umalte fasader.

Om det utføres riktig, med riktige snekkerdetaljer under byggingen slik at ikke spikerhull samler vann eller det på andre måter samler seg vann som er i kontakt med trevirket over lang tid, så kan det umalte trepanelet holde lenge, uten mye vedlikehold.

Mange vet ikke, eller forventer ikke, at den umalte trefasaden vil forandre farge over tid. Ofte er ikke uttrykket på fasaden helt jevnt og resultatet blir annerledes enn utbygger hadde tenkt. Dette ønsket vi å gjøre noe med.

I samarbeid med arkitekter ved Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) og flere av Norges ledende arkitektfirma har vi derfor lansert boka «Fargeendring i umalte trefasader - erfaringer og eksempler». Boka er en veileder for bruk av utvendig umalt trepanel og målet med den nye boka er å vise hvordan en umalt trefasade endres over tid. På denne måten kan vi å bistå arkitekter, bygg- og anleggsbransjen, samt vanlige huseiere, slik at de kan ta de valg som gir en fasade slik som de ønsker og forventer.

Vi har reist landet rundt for å dokumentere umalte trefasader: Fra tørre områder på Rena i Hedmark til vestkystbyene Haugesund og Stavanger, der fuktbelastningen på trefasadene kan være stor. På denne måten kan vi vise hvordan byggemåter og klima påvirker fargeendringene over tid og dermed gi arkitekter og utbyggere en «verktøykasse» som bidrar til at fargeendringene på trefasader blir mer forutsigbare.

Det er mange nyanser av grått, og det er detaljering, type design og arkitektur – altså geometrien i fasaden – som legger føringene for fargespillet.

 

Formål

En ny veileder fra NIBIO og Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) gir ny kunnskap om fargeednringer i umalte trefasader

Samarbeid: Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO)

Finansiering: Forskningsrådet