Hopp til hovedinnholdet

Grønn gjenvinning av ressurser i avløpsvann

5-41-Grønn gjenvinning_alt2_JOO

Foto: Johan Olav Oldertrøen

I kombinasjon kan mikroalger og bakterier fungere som naturlige rensemidler for gråvann. Ressursene fra det organiske materialet kan dessuten gjenvinnes, for bruk til mat- og fôrprodukter i fremtiden.

Ubehandlet gråvann inneholder næringsstoffer som nitrogen og fosfor. Dette må fjernes før avløpsvannet slippes ut i kretsløpet igjen, for å unngå eutrofiering og forstyrrelse av økosystemer i vassdrag og hav. Én måte å gjøre det på er å bruke naturens egne mekanismer ved å la mikroalger jobbe for oss.

I prosjektet GRAALrecovery forsker NIBIO og andre institusjoner på behandling av avløpsvann basert på et patentert system med alge-granulater. Dette fører til mer effektiv rensing av gråvannet, kostnadene reduseres og ressursene gjenvinnes.

– I første runde identifiserte vi de beste algene for fangst av nitrogen og fosfor fra gråvann. Nå retter vi fokus på gjenvinning av biorestprodukter, altså det øvrige innholdet i biomassen som er produsert av mikroalger og som hentes ut fra gråvannet, sier Michal Sposób.

Sposób og kollega Ikumi Umetani har eksperimentert med en rekke forskjellige mikroalger i forskjellige standardiserte avløpsvann, under forskjellige livsbetingelser og miljøforhold. De har også testet ut forskjellige konsentrasjoner og opptak av næringsstoffer som nitrogen og fosfor, og sett på sammensetningen av fettstoffer, karbohydrater og proteiner målt i biomassen.

Til nå har forskerne oppdaget spesielt to arter av mikroalger som produserer mye proteiner i gråvann. Over 70 prosent av cellene i disse er proteiner.

– Mikroalger kan produsere kjemiske forbindelser som kan nyttes til medisin, gjødsel og matvarer. For tiden er det ikke lov å benytte produkter som er laget fra gråvann, men i fremtiden kan algene bli en kilde til både proteiner, karbohydrater og fettstoffer, sier Sposób.

Formål

Behandling av avløpsvann basert på et patentert system med alge-granulater, samt undersøke potensialet for gjenvinning av ressurser.

Samarbeid: ECOIND, NIBIO, NMBU, Valahia University Targoviste

Finansiering: EEA Grants/Norwegian Financial Mechanism 2014-2021