Hopp til hovedinnholdet

Store utfordringer med små avløp

IMG_0026

Illustrasjonsfoto: John Y. Larsson.

I Norge har 20 prosent av oss ikke-kommunale avløpsanlegg. For at vannforekomstene våre skal ha god økologisk status, må spredte avløp oppgraderes kraftig.

NIBIO og NMBU inviterte nylig kommunale saksbehandlere, rådgivere, leverandører og teknologibedrifter til Campus Ås for å heve kompetansen på små avløp. Avløpskonferansen ble arrangert for fjerde gang og samlet 150 deltakere.

Økt fokus på små renseanlegg

Bor man langt fra kommunale vann- og avløpsledninger, er man nødt til å ha egen brønn og eget avløpsanlegg. Mange små renseanlegg har ligget i flere tiår uten å bli tilfredsstillende ivaretatt. Utslipp fra disse anleggene kan forurense grunnvann og vassdrag. 

Avløpsanleggene kunne ikke lenger forsømmes da det i 2000 ble satt rammer for en felles vannpolitikk i EU. I Norge ble rammene implementert i 2007 da vannforskriften ble vedtatt.  

- Skal vi nå målene i vannforskriften, må spredte avløp også bidra, forteller konferansens medarrangør Guro Hensel fra NIBIO. Formålet er sikring av miljøstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. 

NIBIO har lang historie innen rådgivning og FoU med vannforsyning og avløpsrensing i spredt bebyggelse og for hytter. Sammen med NMBU er Campus Ås det viktigste kompetansemiljøet i Norge for dette fagområdet.

 

Vet ikke hvor de skal begynne

Implementeringen av EUs vanndirektiv er et tema i alle kommuner. Gjennomføringen blir vanskeliggjort av mangel på kompetanse og ressurser.

- Vi ser mange kommunale saksbehandlere som oppsøker mer kunnskap og informasjon, forteller Hensel som siden 2009, i samarbeid med NMBU, har holdt kurs om forurensnings- og vannforskriften med tilhørende krav, samt de ulike renseløsningene og oppfølging av disse.


Kompetanseheving og møteplass

Mange av de besøkende på årets avløpskonferanse, har deltatt på et av disse kursene. Årets konferanse hadde tittelen "Små avløpsanlegg, store utfordringer". Konferansen tok for seg vann- og avløpshåndtering i spredt bebyggelse, og de utfordringene som følger med dette. 

- Vi ønsket at deltakerne skulle sitte igjen med både et faglig og et sosialt utbytte, poengterer medarrangøren. 

Hoveddelen av årets deltakere var kommunale saksbehandlere som jobber med opprydding i spredt bebyggelse. 

- Mange sitter alene på dette fagtemaet i sin kommune, og trenger et nettverk hvor man kan møtes og diskutere felles utfordringer.  

Hensel er også godt fornøyd med at teknologibedrifter ønsket å vise frem sine løsninger i en egen utstillingshall i Vitenparken, og at de brukte anledningen til å oppgradere sin kompetanse ved å delta på foredragene. 

 

Variasjon i foredragsholderne

- Vi valgte foredrag med temaer som vi vet opptar de som jobber med dette fagområdet, forteller Guro Hensel.

Konferansens besøkende hørte foredrag fra kommunale saksbehandlere som allerede har startet implementeringen i sin kommune, i tillegg til representanter fra Havs- och Vattenmyndigheten i Sverige, Miljødirektoratet, Mattilsynet og Norsk Vann, samt forskere, rådgivere, byråkrater og brønnborere. 

Hovedtemaene på konferansen var Drikkevann og brønnboring, Vann- og avløpsplanlegging i hytteområder, Resultater og erfaringer fra ulike prosjekter og Mindre Fellesanlegg. Alle presentasjonene som ble holdt på årets konferanse kan du se her:
https://www.nmbu.no/studier/evu/sider/node/34877  

 

Etterutdanning

Implementeringen av vannforskriften er en utfordring.

- Som faginstans ønsker vi å kunne bidra på vår måte, forteller Guro Hensel, og refererer til at NMBU og NIBIO tilbyr etterutdanning til de som ønsker økt kompetanse.

Videre forteller hun at kurset både er for de som ønsker å friske opp kunnskapen om vannforskriften og mindre avløpsanlegg, og for de som er nye og relativt uerfarne på fagområdet. 

- Det jobbes også med utvikling av nye kurs, da vi ser at det er stort behov for økt kunnskap og kompetanse på dette fagområdet, avslutter Hensel.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.