Hopp til hovedinnholdet

Har etablert Norges første blågrønne tak

13-41-VegaScene_Dronefoto

Dronefoto: Jostein Thorvaldsen/Asplan Viak.

Et stykke Oslo-natur er blitt gjenskapt på taket til Vega Scene i Oslo. Det blågrønne taket bidrar til økt biomangfold og er en viktig læringsarena for å skaffe ny kunnskap om hvilken rolle slike tak kan spille i byøkologien.

I Oslo finnes det naturtyper med arter som er sjeldne andre steder i landet, deriblant åpen grunnlendt kalkmark. Nedbygging, gjengroing og slitasje fra rekreasjon og friluftsliv har ført til at det i dag kun finnes mindre områder igjen, noe som går utover plantene og dyrene som lever der.

Trond Knapp Haraldsen og Hans Martin Hanslin fra NIBIO har vært med på å gjenskape deler av et grunnlendt kalkmarksystem på taket til Vega Scene i Oslo. Biotoptaket har en artssammensetning og jordoppbygging som vil gi informasjon om hvordan ulike plantearter fungerer i konstruerte vekstmasser på tak. Taket er dessuten designet for å fordrøye større nedbørsmengder enn vanlige sedumtak.

For å finne frem til vekstmasser som gir tilstrekkelig næringsforsyning og vannhusholdning og samtidig ikke blir for tunge, har vekstforsøk blitt utført på NIBIO Særheim. Her har forskerne kontrollert temperatur og vanning for å observere hvordan plantene blir påvirket av tørkeepisoder og hvordan røttene utvikler seg. Det som har fungert best i forsøkene, både av vegetasjon og vekstmasser, er nå å finne på Vega Scene.

– Kunnskapen vi skaffer fra Vega Scene er veldig verdifull med tanke på lignende blågrønne takprosjekt i tiden fremover. Det er økende etterspørsel etter slike biotoptak. Takene kan bidra til økt eller styrket biologisk mangfold i byen, men må anses som tillegg til det viktige arbeidet med å bevare og restaurere restene av opprinnelig natur i byen, forteller Hans Martin Hanslin.

 

Formål

Utvalg og innsamling av planter og utvikling av vekstmedier til biotoptak

Samarbeid: Asplan Viak, Bergknapp AS, Protan og Ljono Stauder

Finansiering: Urbanium AS og Bergknapp AS