Hopp til hovedinnholdet

Fiskeoppdrett og planter i samme system

34-16-Fiskeoppdrett og planter i samme system_Anette Tjomsland

Foto: Anette Tjomsland

I et akvaponi-anlegg kombineres fiskeoppdrett og planteproduksjon i et felles mini-økosystem som gir null utslipp. Forskerne tror de ser starten på en ny næring i Norge.

Tenk deg et fiskeanlegg på land hvor vannet resirkuleres og utnyttes i planteproduksjon. Akvaponi-anlegg reduserer miljøpåvirkningene både fra fiskeoppdrett og planteproduksjon til nesten null.

På NIBIO Landvik i Grimstad har de siden mars 2014 hatt drift i lukkede testanlegg. Plantene tar opp næringsstoffer som kan være uheldige for fisken i større mengder, som CO2 og ulike nitrogenforbindelser. Vannet sirkulerer og gjenbrukes i fiskedelen av anlegget. Partikler som uspist fôr og fiskebæsj, kan komposteres og gir plantene ytterligere næringsstoffer. Dette er godt nytt for klima- og fosforkrisen, global vannmangel og bærekraftig matproduksjon.

Plantene flyter på vann i isoporbrett og tar opp næring fra fiskene. Hvor mange planter som kan dyrkes avhenger av antall fisk, størrelsen på fisken og mengde tilført fiskefôr. Veksten på fisken bestemmer veksten på plantene. Hvis fisken vokser dårlig blir det dårlig plantevekst. Det kan sammenlignes med at mye kumøkk kan gi stor plantevekst i jorda.

Anlegget i Grimstad er foreløpig ett av få lukkede akvaponi-anlegg hvor alt vann resirkuleres. Det etterfylles bare to til tre prosent nytt vann som følge av fordamping, uttak av slam og opptak i plantene. Etter ett år i anlegget er det resirkulerte vannet så rent at det kan drikkes.

Et akvaponi-anlegg kan i teorien settes opp hvor som helst, og det gir forskerne noen spennende ideer. Lukkede anlegg som resirkulerer vann gir nye muligheter for bærekraftig matproduksjon i tørre områder eller områder der jordsmonnet er uegnet til helsebringende planteproduksjon. Det kan også være godt egnet i områder med utfordringer knyttet til mangel på rent vann, eller i vanskelig dyrkbare fjell-/myrområder. 

 

KONTAKTPERSON

Formål

Utvikle kunnskap om bærekraftig og økonomisk lønnsom produksjonsmetode for helårsproduksjon av fisk og planter, etablert over hele landet, også der vi ikke kan dyrke ute på felt.

Samarbeid: Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Senter for tverrfaglig forskning i rommet NTNU- CIRiS), Universitetet i Agder (UiA), Scanmatic AS, Lofoten Akvaponi AS, Feedback Aquaculture ANS, m.fl.

Finansiering: Nordic Innovation, Regionale forskningsfond Agder, Kompetansefondet Agder, Fylkeskommunen i Agder

KONTAKTPERSON