Hopp til hovedinnholdet

Nye kart hjelper kommuner med klimahensyn

34-55-20221024_082750184_iOS_Kirkegard-Cr

Foto: Anette Tjomsland Spilling

Hvordan kan vi utvikle byer på en måte som tar best mulig vare på naturen, gir minst mulig klimagassutslipp, ivaretar naturmangfold og bedrer forutsetningene for å håndtere klimaendringene? NIBIO har utviklet kart som skal hjelpe Oslo, Drammen og Tønsberg med nettopp dette.

Kartene vil gjøre det enklere for kommunene å vurdere klimagassutslipp som følge av endret arealbruk, samt hvordan best tilpasse seg et endret klima og ta vare på artsmangfold. For eksempel er grøntområder og vegetasjon viktig for å dempe regn og for å bidra til å kjøle ned byene på varme dager.   

– Temakartene gir blant annet kunnskap om hvor man bør bevare natur for å unngå store klimagassutslipp ved arealbruk og nedbygging, sier prosjektleder og seniorrådgiver i NIBIO, Henrik Forsberg Mathiesen.

Tilbakemeldingene fra kommunene er svært positive. Tønsberg kommune har nylig tatt i bruk kartene når kommunen vurderer søknader om å omregulere et område til for eksempel bolig eller næringsvirksomhet.

– Tidligere har vi ikke hatt noen metode for å rangere klimagassutslipp. Her får vi jo en viss indikasjon på om det blir mye eller lite utslipp som følge av naturinngrep ved nedbygging, sier Kristine Molkersrød, klimarådgiver i Tønsberg kommune.

Nye nasjonale føringer pålegger alle kommuner å kartlegge økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning, samt å se utslippskutt og klimatilpasning i sammenheng, og finne de positive samspillseffektene. Flere kommuner har tatt kontakt med NIBIO for å få utviklet tilsvarende kart for sin kommune.

Under Zerokonferansen i november 2022 fikk Tønsberg og Drammen kommuner andreplass i kåringen «Årets lokale klimatiltak» for arbeidet med de nye klimakartene.

 

Formål

Nye klimakart gjør det enklere for kommuner å ta vare på naturmangfold, begrense egne klimagassutslipp, og tilpasse seg et endret klima.

Finansiering: Rapporten for Drammen og Tønsberg er finansiert med Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. Rapporten for Oslo er gjennomført med bidrag fra Klimaetaten, Plan- og bygningsetaten, Vann og avløpsetaten og Bymiljøetaten i kommunen.