Hopp til hovedinnholdet

Nasjonalt overvåkingsprogram for jordhelse

6-54-mg201210_DSC_0915

Foto: Morten Günther

Endelig kommer Norge etter EU og etablerer et nasjonalt overvåkingsprogram for jordhelse.

Implementering av et overvåkingsprogram for jordhelsen i Norge ble vedtatt i Stortinget i juni. Jordovervåkingssystemet skal representere norsk jordbruksareal, det vil si fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. I EU har det lenge eksistert overvåkingsprogrammer for endringer i jordsmonnet, Lucas Soil, som er et europeisk system for overvåking av jordhelsen. Hittil har vi ikke hatt noe program for jevnlig overvåking av jordsmonnet i Norge.

Hovedformålet med å etablere et jordovervåkingssystem i Norge er å få kunnskap om det norske jordsmonnets tilstand og endring for innenlands bruk. Slik oppdatert kunnskap er en forutsetning for å kunne sette inn tiltak og gi råd om agronomisk praksis for å håndtere de utfordringene FNs klimapanel beskriver.

– Kunnskap om jordsmonnets tilstand og utvikling er nødvendig for bærekraftig forvaltning av jord, og for bærekraftig jordbruk, forteller avdelingsleder Siri Svendgård-Stokke.

– Jordsmonnet er grunnlaget for livet på jorda og vår matsikkerhet. Vi er nesten sist i Europa med å få på plass et system, men dette vil bli mer omfattende enn våre nabolands overvåkingssystemer, og vil kunne gi Norge en internasjonal posisjon i jordovervåking, fortsetter Svendgård-Stokke.

Mesteparten av maten vår kommer fra jord. Derfor er det både viktig og på tide at vi får i gang et nasjonalt program for overvåkingen av jordhelsen. Vi skal skille mellom naturgitte og driftsrelaterte forhold og fokusere på erosjon, tap av organisk materiale, tap av biodiversitet, jordpakking og forurensning. Innenfor hvert av disse områdene er det mange indikatorer, hvorav noen krever årlige omdrev (gjentagende undersøkelser og datainnsamling), mens mange indikatorer kun krever niårige omdrev.

 

Formål

Hovedformålet med å etablere et jordovervåkingssystem i Norge er å få kunnskap om det norske jordsmonnets tilstand og endring for innenlands bruk.

Samarbeid: LUCAS Soil

Finansiering: Finansiert i egen post på Statsbudsjettet 2021