Hopp til hovedinnholdet

Store data + ny teknologi gir ny kunnskap

6-56-2019-10-22_10.45.55-2_cropped

Foto: Kjersti Kildahl

I framtiden kan store datasett og høyoppløste satellittbilder være viktige redskap for å følge utviklingen, i skogen og på jordbruksarealene

Klimaendringer og press på arealene vil endre forutsetningene for bærekraftig matproduksjon og næringsutvikling. Med ny teknologi og stort datatilfang innen landbruk, kan analyser synliggjøre endringer, nye sammenhenger eller tilstanden i vekstsesongen.  Endringer som skyldes klima eller andre forhold kan avdekkes tidligere ved å se nye mønstre og sammenhenger vi ikke kunne se tidligere. Utbredelse av sykdom kan raskere fanges opp og tiltak kan iverksettes i skogen eller på jordene.

I prosjektet Stordata bygger NIBIO kompetanse til å håndtere store datamengder for å svare på komplekse spørsmål og erverve ny kunnskap. Ingvild Nystuen leder avdeling for Geomatikk som har prosjektansvaret.

- Store data kjennes ved at volum, kompleksitet og hyppige oppdateringer av informasjon gir datamengder som ikke kan håndteres av vanlig datakapasitet. Superdatamaskiner trengs, sier Nystuen. Store data krever også egne metoder for utvikling og håndtering, en egen infrastruktur. Det holder vi på med nå.

Nystuen sier vi må stille de relevante spørsmålene. Kraftige datamaskiner og stordata skal hjelpe oss med å finne svarene. Vær-, høyde- og andre fjernmålte data av jord og skog er sentrale for å løse NIBIOs kjerneoppgaver innenfor arealkartlegging.

- I tillegg til å bruke flyfoto og laser, vil vi høste mer informasjon fra satellitter mye hyppigere, sier Nystuen.

- Med automatisert bildegjenkjenning av areal, vekster og grenselinjer med nye algoritmer og maskinlæring får vi ny kunnskap mer effektivt.  Nye arbeidsmetoder vil gi merverdi.

- Vi kjenner ikke alle utfordringer som vil møte oss, men vi må være beredt på å løse dem. Det skal NIBIO ha en beredskap for, sier Nystuen. Håndtering av store datamengder er en nødvendig del av beredskapen fremover.

 

Formål

Å gjøre store datamengder nyttige for NIBIOs samfunnsoppdrag