Hopp til hovedinnholdet

Verktøy forutser utlekking av plantevernmidler

19-35-Verktoy-SED-20230207_145140-utsn

Foto: Siri Elise Dybdal

Plantevernmidler som sprøytes på åkeren kan komme på avveie og få negative konsekvenser for vann og miljø. Nå skal nye tabeller hjelpe bøndene med å forutse sannsynligheten for utlekking av plantevernmidler i jord.

 

Kjemiske plantevernmidler som sprøytes på åkeren kan komme på avveie og bli transportert vekk fra området ved overflateavrenning eller ved utlekking nedover i jorda. Undersøkelser viser en rekke funn av slike midler, både i overflatevann og grunnvann i norske landbruksområder. Dette bidrar til forurensing av jord og vann.

Veien plantevernmidlene tar avhenger blant annet av vær, jordsmonn og midlenes kjemiske egenskaper. Bonden har imidlertid få verktøy for å vurdere sannsynligheten for slik forurensing på egen gård.

På oppdrag av Landbruksdirektoratet har NIBIO i et treårig prosjekt utviklet tabeller som viser sannsynlighet for utlekking av et plantevernmiddel sprøytet i korn og potet under gitte jord- og klimaforhold. Målet er at bonden ved hjelp av tabellene kan finne det mest miljøvennlige alternativet blant de aktuelle plantevernmidlene.

Tabellene vil bli oppdatert årlig og i løpet av 2023 vil det bli laget tilsvarende tabeller for flere av de viktige jordbrukskulturene i Norge.

– Vi har samlet inn betydelige mengder data på klima, jordsmonn og kulturutvikling for potet/nypotet og korn (høst- og vårkorn) i de fire store landbruksregionene i Norge, samt data på alle godkjente plantevernmidler i disse kulturene. Samlet danner dette basis for modellsimuleringer som gir indikasjon på om et plantevernmiddel kan lekke til grunnvann og i så fall i hvilken konsentrasjon, sier Roger Holten, forsker og leder for prosjektet.

Resultatene er oppsummert i tabeller som viser plantevernmiddelkonsentrasjonene ned til to meters dybde i alle jordtyper for dyrking av korn og potet.

 

Formål

Utvikle tabeller som viser sannsynlighet for utlekking av et plantevernmiddel sprøytet i korn og potet under gitte jord- og klimaforhold.

Samarbeid: Landbruksdirektoratet

Finansiering: Landbruksdirektoratet over Handlingsplanen for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2021-2025)