Forskning nytter - bioteknologi og plantehelse 2020

Året 2020 vil gå inn i historien som et spesielt og annerledes år – koronaåret. Dette preget selvsagt også NIBIO. Men til tross for det, så har vi mye å vise til av faglig produksjon og formidling, fordelt over et stort spekter av områder med betydning for mange i det norske samfunnet. Her er syv smakebiter fra Divisjon for bioteknologi og plantehelse i 2020.

Vi håper disse smakebitene gir inspirasjon til å søke mer kunnskap – både om det som her presenteres og de mange andre spennende resultatene fra NIBIOs aktiviteter.

God lesing!