Hopp til hovedinnholdet

VIPS tas i bruk i utviklingsland

2-32-FAW-Benin_KarlThunes

Foto: Karl Thunes

India og flere afrikanske land ønsker å ta i bruk NIBIOs VIPS-system som varsler bonden når det er fare på ferde.

VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere), er en åpen og fritt tilgjengelig tjeneste som varsler om sykdommer, skadedyr og ugress i viktige jord- og hagebruksvekster i Norge. Dette sørger for enkel tilgang til all informasjon som rådgivere og dyrkere trenger for å vurdere behovet for planteverntiltak.

Nå skal forskere i NIBIO benytte VIPS som varslingstjeneste tilpasset lokale forhold i flere utviklingsland. Hensikten er å begrense skadeomfanget og bruken av sprøytemidler.

Prosjekter er i oppstartsfasen i India (Resilience), Mali, Niger, Benin i samarbeid med blant annet FNs Organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og International Institute of Tropical Agriculture (IITA).

For å implementere VIPS i andre land, trengs økologiske og fenologiske modeller for lokale arter og skadegjørerne i tillegg til værdata. I Norge har forskerne et godt samarbeid med Meteorologisk Institutt. Data fra yr.no blir brukt blant annet i Afrika og Asia.

– NIBIO skal få tak i eksisterende modeller på planter og skadegjørere eller eventuelt utvikle nye, som så legges inn i VIPS. Vi jobber tett med biologer og programutviklere i disse landene for å kunne videreutvikle de verktøyene som allerede finnes lokalt, forklarer Berit Nordskog, forsker ved NIBIO.

Fall armyworm, er en av skadegjørerne som truer matsikkerheten i Afrika og India. VIPS vil være et verktøy i kampen mot fall armyworm.

Karl Thunes, forsker ved NIBIO, understreker at bærekraftelementet vil være viktig:

– I prosjektene vi deltar i, er myndighetene orientert og med på laget på en eller annen måte. Vi fokuserer på kapasitetsbygging, samt å legge igjen teknologi og muligheter for at landene vi jobber i kan drive verktøyene selv.

 

Formål

Ta i bruk NIBIO-innovasjonen VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) for å varsle om skadegjørere i landbruket i Afrika, India og Kina.

Samarbeid: FNs Organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og International Institute of Tropical Agriculture (IITA)

Finansiering: NORAD og Utenriksdepartementet (UD) i Norge