Hopp til hovedinnholdet

Melkebønder med alger i rør

12-35-erfl-20190614-172458

Foto: Erling Fløistad

Kan mikroalger i glassrør være et godt tillegg til melkeproduksjon?

Rolf Olav Gjørven (27) har overtatt hjemgården med 25 melkekyr på Folven i Stryn. Driften vil kreve investeringer for å sikre levebrødet. Hvordan han kan sikre best mulig avkastning på et stort økonomisk løft?

Gårdene i området har samarbeidet om mye i generasjoner. Nabo Dag Hjelle har lenge vurdert hvordan hans eiendom kan utvikles ved å utnytte lokale ressurser.

– De viktigste fortrinnene vi har er fri tilgang på reint vann og egen elektrisk kraft fra elva, sier Hjelle. Vi har analysert vannet og det er godt egnet til å dyrke mikroalger.

Sammen har de etablert selskapet Folvengaard AS. De første rørbaserte fotobioreaktorene er levert til gården, der 750 liter vann skal sirkulere i glassrør med kontinuerlig belysning og tilførsel av CO2. Når rørene fylles med mikroalger skal resultatene fra prøvedyrking sammenlignes med data fra tilsvarende reaktorer hos NIBIO i Ås og på Stranda. Folvengaard AS er partner i NIBIOs forskingsprosjekt A2F, Alger for framtiden.

– Vi vil utvikle tre verdikjeder for produksjon av mikroalger godkjent som mat og/eller fôr, basert på stivelse, proteiner og omega-3-fettsyrer, sier prosjektleder Stig A. Borgvang i NIBIO. 

– Samfunnsnytten er betydelig. Mikroalgedyrking starter fra laveste mulig nivå i næringskjeden. Her kan vi øke primærproduksjonen helt uten bruk av matjord.

Mikroalger vokser ved tilgang på CO2, vann, lys og næring. I neste trinn på Folven, skal varme og CO2 strømme fra møkkakjelleren til Gjørven via et biogassanlegg, og inn i bioreaktorene.

Flere ulike arter mikroalger kan dyrkes i bioreaktorer. Avhengig av vekstforhold kan stivelse, proteiner og/eller gunstige fettsyrer samles opp. Hva produktene fra bioreaktoren på Folven skal selges som, er ikke klart.

– De kan brukes i dyrefôr, men også til mat, sier Gjørven.

 

Formål

Utvikle tre verdikjeder for produksjon av mikroalger godkjent som mat og/eller fôr, basert på stivelse, proteiner og omega-3-fettsyrer.

Samarbeid: Norwegian Research Centre As - NORCE, Universitetet i Bergen (UiB), Norges miljø og biovitenskaplige universitet (NMBU), Nofima AS, Nord Universitet, Havforskningsinstituttet, Samfunns og næringslivsforskning (SNF) ved NHH, Høgskolen i Volda, Folvengaard AS, Nøgne Ø, Råde Bakeri og Konditori Nærbakst as, Europhama AS, Vital Seafood AS, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Wageningen University, University of Lisbon, Tokyo University of Marine Science and Technology, Fitoplancton Marino S.L., LGem b.v.

Finansiering: Norges forskningsråd