Hopp til hovedinnholdet

Småkryp i rampelyset – fra skrekk til nytte

iStock-174985828

I Sveits har man regnet ut at edderkopper kan spise 3,8 millioner smådyr per dekar per år, noe som tilsvarer ca. 15 kg smådyr på et område omtrent så stort som en romslig villahage. Foto: iStock.com/stanley45

Groteske edderkopper, dødelige bier og kjempemaur. Hollywood har ikke vært særlig flatterende i fremstillingen av småkryp og deres egenskaper, men synet på insekter i befolkningen ser ut til å ha endret seg de siste årene.

I Hollywood har småkryp gjerne vært med som en del av «horror»-sjangeren – enten i form av kjempemonstre eller dødelige svermer. Etter hvert kom det en ny trend hvor insekter ble satt i et mer positivt lys. Det startet med to animasjonsfilmer for barn i 1998: Antz og A Bug’s Life. Senere har vi fått filmer som Kule Kryp 1 og 2 og barne-tv serien Bien Maja.

Filmprodusenter skal underholde og tjene penger. En god og velbrukt oppskrift er å fremstille insekter i et uheldig og ikke-vitenskapelig lys. I trange rom, i huler og mørke kjellere hvor det ikke er noen utvei, skjer det alltid et uunngåelig møte mellom mennesker og truende insekter. Generelt har insektene representert skremmende bilder av fare eller død. Insektforskere fremstilles som personer løsrevet fra enhver virkelighet, ofte psykotiske.

– Ja, at insektene i mange år ble framstilt som ekle og onde er det vel ingen tvil om, sier avdelingsleder Ingeborg Klingen i NIBIO.

Senere års fokus på insekter som nytteorgansimer har imidlertid endret folks generelle oppfatning av insekter.

– I dag er det mange som vet at nyttedyr kan spise såkalte skadedyr på planter og at insekter som pollinerer må til for å gi oss frukt, bær og frø, mener forskeren.  

Ingeborg.jpg
Insektene har i mange år ble framstilt som ekle og onde. Senere års fokus på insekter som nytteorgansimer har imidlertid endret folks generelle oppfatning av insekter, sier avdelingsleder Ingeborg Klingen i NIBIO. Foto: Siri Elise Dybdal

Våre allierte for matsikkerhet

NIBIO-forskeren forteller at insekter som snylteveps, marihøner, nebbteger og gulløyer faktisk er viktige allierte for alle som er glade i god mat og godt drikke.

– Disse nyttige insektene tar seg nemlig av de skadelige insektene, som ellers ville spist og ødelagt enda mer av avlingene med frukt, bær, grønnsaker, korn og oljevekster. Slike nyttedyr utgjør en viktig del av det som kalles integrert plantevern, der målet er å produsere mest mulig mat med minst mulig bruk av kjemiske plantevernmidler, forklarer hun.

– God plantehelse er utrolig viktig for at vi skal få nok mat. Uten plantevern ville syv av ti planter blitt spist av skadedyr, ødelagt av sykdommer eller utkonkurrert av ugress. Takket være dagens planteverntiltak er dette redusert til under to av ti planter, eller 15-20 prosent, sier Klingen.

Ta for eksempel skrekksnyltevepsene i Hollywood. Det er lang vei fra disse fryktskapningene til de snyltevepsene du finner i hagen din.

– Mange av insektartene er nyttige rovdyr og parasitter som kan hjelpe oss med skadedyrbekjempelsen i hagen, påpeker hun.

Det finnes et nytteinsekt for et hvert planteskadedyr og de spiser spinnmidd, bladlus, mellus, biller, teger, gresshopper, sommerfugllarver og alt annet som spiser på plantene dine, sier Klingen.

– Edderkoppene er ikke insekter. De har åtte ben, ikke seks som insektene. Likevel er også disse viktige nyttedyr. I Sveits har man regnet ut at edderkopper kan spise 3,8 millioner smådyr per dekar per år, noe som tilsvarer ca. 15 kg smådyr på et område omtrent så stort som en romslig villahage, forteller NIBIO-forskeren.

ef-20060508-124411 - to gulløyer.jpg
Insektene har i mange år ble framstilt som ekle og onde. Senere års fokus på insekter som nytteorgansimer har imidlertid endret folks generelle oppfatning av insekter, sier avdelingsleder Ingeborg Klingen i NIBIO. Foto: Erling Fløistad

Bytter ut kjemiske plantevernmidler med nytteinsekt

– Bøndene satser nå i større grad på å bruke naturlige fiender og såkalt «Low Risk Pesticides» til kontroll av skadedyr, men det finnes fremdeles alt for få av disse alternativene på markedet i Europa, og spesielt i Norge. Dette prøver EU nå å gjøre noe med gjennom blant annet et nytt integrert plantevernregelverk som er på høring i disse dager, opplyser Klingen.

- Nyttedyr i åker, eng, veksthus og hage, er en viktig del av en vellykket integrert plantevernstrategi med liten eller ingen bruk av kjemiske plantevernmidler, avslutter insektforskeren..

insektlogomednavn1500.jpg
Insekter i film gjennom tidene

Trond Hofsvang, tidligere insektforsker og nå NIBIO-pensjonist, har i mange år hatt moro av å samle eksempler fra såkalt "cultural entomology". I flere artikler i Insekt-Nytt har Hofsvang vist eksempler på dette.

 

• 1950- årene: Filmer basert på uhell med radioaktiv stråling.

• 1970-årene: Mutanter oppstår på grunn av forurensning av miljøet.

• 1980-/1990-årene: Filmer med       genmodifiserte insekter.

Etter hvert kom det en ny trend hvor insekter ble satt i et mer positivt lys. Det startet med to animasjonsfilmer for barn i 1998: Antz og A Bug’s Life..

Men med data-animasjonens inntog i filmene har ny skrekk kommet til med kjempeinsekter som angriper. 

 

Jobb som entomolog i Hollywood?

Kunne du tenke deg en jobb i Hollywood? Kanskje du bør bli insektforsker. Det finnes faktisk entomologer som har etablert seg innen filmindustrien. Et eksempel er Steven R. Skutcher - "The Bug Man of Hollywood." Han har skaffet insekter som rekvisita til over 100 kjente filmer, fra Spidermann og Arachnophobia til Jurassic Park og Matilda.

 

Kilde: Pensjonert insektforsker ved NIBIO, Trond Hofsvang

Insekter er svært viktige for naturen og mennesker

I Norge utgjør insekter 44 prosent av det kjente artsmangfoldet med sine om lag 18 000 arter. Insektene er tallrike og til stede i nesten alle økosystemer. Uten insektene vil prosesser og funksjoner i naturen bryte sammen.

Mange insekter, som for eksempel bier og humler, er pollinatorer. Dette betyr at de spiller en viktig rolle i bestøvningen og reproduksjonen av mange planter.

Flere av våre aller viktigste jordbruksplanter og matressurser er helt avhengige av pollinering fra insekter, og derfor er insektene essensielle for en stor del av vår matforsyning.

Kilde: Regjeringen.no

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

Abstract

Her presenteres noen smakebiter fra kunstnere som har vært opptatt av insekter som motiv: hollandske malere fra 1600-tallet, Vincent van Gogh, Salvador Dali, Louise Bourgeois, Damien Hirst, Theodor Kittelsen og Paul René Gaugain.

Abstract

Det gis en oversikt over bibelvers hvor insekter og edderkoppdyr omtales. Greshopper er den domminerende insektgruppen.

Abstract

Artikkelen gir en kort innføring i insektenes rolle i film. Den omhandler ikke insekter i dokkumentarfilmer, men spillefilmer der insekter inngår som en del av handlingen. Dessverre er insektenes medvirkning svært ofte begrenset til sjangeren "skrekkfilm".