Hopp til hovedinnholdet

Pollinerende insekter gir verden mat - nå trenger de din hjelp

humle i byen_1_cropped

Livsviktige pollinerende insekter er utsatt for en rekke trusler. Nå trenger de vår hjelp. Foto: Marie Vestergaard Henriksen

VIDEO: Pollinerende insekter spiller en viktig rolle i terrestriske økosystemer, og bidrar samtidig til nasjonal og global matproduksjon. Se hva som blir gjort for å hjelpe dem, og hvordan du enkelt kan bidra.

Nesten 90 prosent av verdens ville planter er avhengige av at insekter pollinerer dem. I tillegg trenger hele 75 prosent av dyrkede plantearter pollinatorer, deriblant mange frukt- og grønnsakssorter.

Dessverre er pollinerende insekter utsatt for en rekke trusler. Blant dem finner vi arealendringer i landbruket, byutvikling, infrastruktur, klimaendringer, bruk av plantevernmidler og fremmede arter.

I dag er en tredjedel av villbieartene truet. Men slaget er ikke tapt. Mye kan gjøres for å lette tilværelsen for de livsviktige insektene, både på nasjonalt og regionalt nivå. Ikke minst kan de få hjelp helt lokalt, ved at man for eksempel holder insektvennlige planter i egen hage.

I en ny video presenterer NIBIO ulike og enkle måter vi alle kan bidra til gode levevilkår for pollinerende insekter.  

– Én av hovedårsakene til nedgangen av pollinatorer i Norge, så vel som i resten av verden, er at habitater går tapt, blant annet i jordbrukslandskapet, sier NIBIO-forsker Svenja B. Kroeger.

– Det optimale habitatet for pollinatorer er blomsterrikt. Ved å sørge for blomsterrike vegetasjonssoner, for eksempel mellom åkere, sikrer vi både mat og husly for et bredt spekter av insekter.

 

NIBIO engasjerer seg for pollinerende insekter

Et økende antall studier viser til en global tilbakegang i pollinatorer. På bakgrunn av dette, er NIBIO aktivt involvert i både nasjonale og internasjonale prosjekter som undersøker tilstanden til pollinatorer og deres leveområder. Økosystemtjenestene insektene leverer, er også av stor interesse.

– Det vi blant annet ønsker å få mer kunnskap om, er hvordan urbanisering påvirker mangfoldet av pollinatorer, sier Marie Vestergaard Henriksen, forsker ved NIBIOs avdeling for kulturlandskap og biomangfold.

– I tillegg er vi opptatt av hvordan vi skjøtter de eksisterende leveområdene til pollinatorene og hvordan vi kan skape nye leveområder for dem.

 

Vi kan alle bidra

I 2018 la regjeringen frem en nasjonal pollineringsstrategi med tilhørende støtteordninger. Det har vært med å bidra til en økende interesse blant offentlig etater og bønder for å skjøtte og etablere leveområder for pollinatorer.

– Men vi må ikke glemme at også privatpersoner – altså du og jeg - kan bidra. Dette gjør vi ved å blant annet ha insektvennlige planter i egen hage eller på balkongen, sier Svenja B. Kroeger.

– Det er viktig at vi iverksetter tiltak nå, før det er for sent. Vi trenger våre pollinerende insekter, men de har også behov for hjelp fra oss. Sammen, kan vi gjøre en forskjell.

blomsterstripe i åkerkant.JPG
Ved å sørge for blomsterrike vegetasjonssoner, for eksempel mellom åkere, sikrer vi både mat og husly for et bredt spekter av insekter. Foto: Marie Vestergaard Henriksen

 

Pollinators feed the world

Manuset til Pollinators feed the world – now they need our help, er skrevet av Marie Vestergaard Henriksen og Svenja B. Kroeger, med innspill fra Line Johansen. Fortellerstemme og redigering er av Svenja B. Kroeger.

Insektfigur med tekst og ramme 2.png
Wildflowers_ktg.JPG
Det optimale habitatet for pollinatorer er blomsterrikt. Foto: Kathrine Torday Gulden
NIBIO satser på pollinatorforskning

NIBIO bidrar til å sikre pollinatorsamfunn og deres leveområder, ikke bare for matproduksjon, men også for å opprettholde det biologiske mangfoldet og sunne økosystemer for fremtiden.

NIBIO har fått øremerkede midler til å følge opp den nasjonale pollineringsstrategien. Denne ble lagt frem av regjeringen i 2018, med sikte på å opprettholde levedyktige bestander av ville bier og andre pollinerende insekter i Norge. NIBIOs rolle er å bidra med kunnskap om temaet og å sørge for at denne kunnskapen blir spredt til alle som kan ha interesse av den.

Ivareta pollinatorer og deres leveområder Insekter og insektforskning

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.