Hopp til hovedinnholdet

Skal utvikle makroalgeproduksjon i Nordland

Ralf_Rautenberger-1

– Den økonomiske støtten gir oss mulighet til å utvide og utdype forskningen mot dyrking, bioteknologi og bioprospektering av marine makroalger i samarbeid med den lokale og regionale oppdrettsnæringen, sier forsker Ralf Rautenberger. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Makroalger, bedre kjent som tang og tare, er en mangfoldig råvare brukt til mat, medisiner, gjødsel og som bioteknologisk råstoff. Tang og tare er allerede «big business» i Asia, men er en lite utnyttet ressurs i Vesten. Det er imidlertid stor tro på at makroalger kan ha et betydelig potensial som ny næringsvirksomhet i Norge – ikke minst i Nordland som har den lengste fylkeskyststripen i Norge. Men da trengs det mer kunnskap!

Ved NIBIOs forskningsstasjon i Bodø har forskere i flere år jobbet med å kartlegge bruksområder og se på potensialet for en lønnsom, grønn havbruksnæring.

Det har imidlertid vært usikkerhet rundt fremtiden til NIBIOs makroalgeforskning i Nordland. Nå har næringsfondet til Bodø kommune gått inn med finansiering på 3.3 millioner NOK til et stort prosjekt som skal bidra til utviklingen av en bærekraftig og levedyktig algenæring. I tillegg har Nordland fylkeskommune gitt tydelige signaler om at de også vil bidra med 3.3 millioner NOK.

Denne finansieringen vil sikre at forskerne kan fortsette å bygge opp et solid fagmiljø på makroalger som et grunnlag til næringens satsing på makroalgeproduksjon i fylket.

Ralf_Rautenberger-2.jpg
Ralf Rautenberger har i en årrekke forsket på makroalger ved NIBIO i Bodø. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Viktig næring i framtida

Bruk av landbaserte ressurser er begrenset i Norge og derfor er det viktig å utvikle planteproduksjon for eksempel i havet.

– For oss i Bodø kommune er det viktig og en strategi å utvikle kompetansen til næringene i havet, også med tanke på verdens matfat. Vi synes makroalger er veldig spennende, og tror dette kan bli en viktig næring i framtida – ikke minst når vi vet at mer av maten må produseres i havet. Det at vi har et så godt forskningsmiljø som NIBIO er et godt utgangspunkt for å utvikle dette i Bodø, sier ordfører i Bodø kommune, Ida Marie Pinnerød.

– Vi synes det er veldig spennende og viktig - og vi er glade for å kunne bidra til at dette blir en realitet, legger hun til.

Ralf Rautenberger, forsker på makroalger ved NIBIO i Bodø, sier at den økonomiske støtten vil gi forskerne mulighet til å utvide og utdype forskningen mot dyrking, bioteknologi og bioprospektering av marine makroalger i samarbeid med den lokale og regionale oppdrettsnæringen.

– Vi er veldig takknemlige for at Bodø kommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune vil støtte NIBIOs forskningsaktiviteter for en videreutvikling av kommersialiseringen av våre lokale marine ressurser under bærekraftige aspekter til fordel for Nord-Norge, sier Rautenberger.

Makroalge_lab-2.jpg
Det er stor tro på at makroalger kan å ha et betydelig potensial som ny næringsvirksomhet i Norge - ikke minst i Nordland, som har den lengste fylkeskyststripen i Norge. Men da trengs det mer kunnskap. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Ønske fra næringen

Det har lenge vært et uttrykt ønske fra næringen å få plass prosjekter som kan bidra til økt produksjon og lønnsomhet i makroalgenæringen.

NIBIO har hatt aktivitet i Bodø i en rekke år, men for å opprettholde og øke aktiviteten og bygge større kompetanse var det behov for en sikkerhet for prosjektmidler i oppbyggingsfasen.

– På våre breddegrader er makroalger et av få alternativer som kan gi et vesentlig bidrag til bærekraftig biomasseproduksjon fra havet, sier Per Stålnacke, forskningsdirektør ved NIBIO.

– En makroalgenæring representerer et interessant forskningsfelt i koblingspunktet mellom grønn og blå sektor. Nordland er et svært godt utgangspunkt. Her er det et sterkt regionalt og lokalt engasjement blant myndigheter og næringsaktører, påpeker Stålnacke.

Han sier at NIBIO nå satser på å bygge opp et solid fagmiljø, med prosjekter som svarer ut næringens behov og utfordringer.

– Kompetanse og prosjekter skal utvikles i dialog med næring og andre regionale interessenter. Og det skal legges til rette for utviklings- og innovasjonsaktiviteter. NIBIO vil også bistå med kompetanse fra andre deler av instituttet, sier forskningsdirektøren.

2-9-12.jpg
Fakta om NIBIO i Bodø

NIBIO har pr i dag fire ansatte knyttet til makroalgeaktiviteten i Bodø.

I en framtidig løsning vil Bodø forbli en feltstasjon i NIBIO-systemet. Makroalgesatsingen skal ledes av en dedikert prosjektleder med fast tilstedeværelse i Bodø, som vil ha tett dialog med næringsinteresser og finansieringskilder.

Algenettverk Nord AS (ANN) vil være en viktig partner for NIBIO. ANN as er et bedriftsnettverk med pr dato 18 bedrifter som er engasjert i dyrking og utviklingsarbeid knyttet til næringsutvikling på marine alger. NIBIO vil videreutvikle faglig samarbeid for etablering og gjennomføring av feltforsøk, næringsrettede forskningsprosjekter og veiledning. Medlemmer av ANN disponerer konsesjoner for algeproduksjon.

NIBIO har også samarbeid med NORD Universitet i Bodø knyttet til algeproduksjon, og leier også lokaler til laboratoriedrift av universitetet.

Nordlandsforskning er et interessant og utfyllende fagmiljø som NIBIO har hatt noe samarbeid med opp igjennom årene. NIBIO sin andre forskningsstasjon i Nordland, Tjøtta, har beslektet aktivitet, spesielt med tanke på anvendelse av makroalger i ulike sammenhenger, og god kontakt med næringen.

Ida_Marie_Pinnerød.jpg
Ordfører Ida Marie Pinnerød. Foto: Bodø kommune.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.