Hopp til hovedinnholdet

Rekordfangst av barkbiller i Trøndelag

20160503_131242-utsn.jpg

Granbarkbiller i dødt grantre, Inderøy i Nord-Trøndelag. Foto: Reidun Gomo.

I Trøndelag har det vært flere påfølgende år med gode betingelser for barkbillene.

Overvåking viser økende antall barkbiller i 2016 i alle landsdeler hvor denne billen finnes. Økningen er mest markert i Trøndelag og Nordland hvor forsommeren i år var tørr og varm.

Sør-Trøndelag har i 2016 hatt flere registrerte granbarkbiller enn det noen gang har vært målt for dette fylket i barkbilleovervåkingen. Flere kommuner i Nord-Trøndelag rapporterer nå om spredte skogskader forårsaket av granbarkbiller.

– Økt skade av granbarkbillen i nordlige områder med lite barkbilleproblemer tidligere er også en trend i andre deler av Nord-Europa, sier seniorforsker Bjørn Økland.

Også på Østlandet ser vi en økning i billefangstene, men økningen er moderat. Dette skyldes trolig mye nedbør i fluktperioden til billene på forsommeren.

- Det anbefales å være særlig på vakt i områder hvor det oppstår nye store vindfellinger og i lokaliteter som har hatt store billefangster de siste årene, sier Økland.

 

Behov for utvidet registrering

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utfører årlige registreringer av barkbillebestandene på oppdrag for Landbruks- og matdepartementet. Arbeidet gjøres i samarbeid med skogbruksmyndighetene i fylkene. Biller fanges i feller med feromoner som lokkemiddel - slik det er gjort siden 1979. Dette arbeidet har gitt dataserier av billefangster som er viktig for forskning og skogforvaltning.

I år er det gjort registeringer i Østfold, Oslo og Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.

Årets fellefangster fra Vest-Agder dokumenter at granbarkbillen også forekommer i vestlige og kystnære områder hvor gran har blitt plantet i nyere tid. Flere vestlige fylker som Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal får stadig mer gran i attraktiv alder for granbarkbillen, men vi mangler overvåkingsdata for granbarkbillen fra disse fylkene. Flere episoder av vindfellinger og tørkeskader de siste årene tilsier at overvåkingen bør utvides for å undersøke om granbarkbillen også forekommer i disse områdene.

20160503_112601-utsn.jpg
Skogsansvarlig Bjørn Bakkhaug i arbeid med billefeller i Inderøy kommune. Foto: Reidun Gomo.

 

 

Fakta om barkbiller

 • Det finnes mer enn 60 barkbillearter i Norge og 6000 på verdensbasis.
 • Stor granbarkbille er den eneste i Norge som angriper levende trær og kan skape utbrudd med drept granskog.
 • Granbarkbillen er knyttet til gran, og angriper ikke furu eller andre treslag.
 • Gran er økonomisk viktig for skogbruket og også den viktigste trearten i volum her til lands.
 • Dreping av granskog påvirker et stort antall arter, siden gran er en nøkkelart i skogøkosystemene.
 • Granbarkbillen er utbredt i grandistriktene på Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag og Nordland.
 • Fluktperioden finner sted i mai–juni når dagtemperaturen når opp i ca. 18 °C.
 • Billene livnærer seg vanligvis av vindfall og døende trær, men ved stor oppformering ved for eksempel vindfall og tilgang på tørkestressede trær kan billene angripe levende trær.
 • Angrep kan oppdages når det samler seg brunt boremel på barken og på bakken rundt stammen.
 • Ved store vindfellinger bør angrepne trær ut av skogen så fort som mulig og før den nye billegenerasjonen forlater dem. Klekking av nye biller starter i juli.
 • Granbarkbillen påførte skogbruket store skader på 1800-tallet, og i 1970-årene drepte den omkring 1 million trær i den sørlige delen av Hedmark.

 

Barkbilleovervåking
Granbarkbillen - Ips typographus - Foto Karsten Sund - Naturhistorisk museum - UiO.jpg
Stor granbarkbille. Foto: Karsten Sund.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

To document

Abstract

Den generelle økning i barkbillefangstene som vi har sett de siste årene fortsetter også i 2016. Økningen var mest markert i Midt-Norge og Nord-Norge, mens mye nedbør trolig har begrenset flukt og formering for billene på Østlandet. I Trøndelag har det vært flere påfølgende år med gode betingelser for barkbillene, og Sør-Trøndelag har i 2016 den høyeste verdien som har vært målt for dette fylket i barkbilleovervåkingen. Flere kommuner i Nord-Trøndelag rapporterer om spredte forekomster av skader på grunn av granbarkbiller. Økt skade av granbarkbillen i nordlige områder med lite barkbilleproblemer tidligere er også en trend i andre deler av Nord- Europa. Fellefangstene dokumenterer at granbarkbillen forekommer i vestlige og kystnære områder i Vest-Agder (Lyngdal og Mandal) hvor gran har blitt plantet i nyere tid. Flere vestlige fylker som Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal får stadig mer gran i attraktiv alder for granbarkbillen, men det mangler overvåkingsdata for granbarkbillen fra disse fylkene. Den generelle økning i barkbillefangstene som vi har sett de siste årene fortsetter også i 2016. Økningen var mest markert i Midt-Norge og Nord-Norge, mens mye nedbør trolig har begrenset flukt og formering for billene på Østlandet. I Trøndelag har det vært flere påfølgende år med gode betingelser for barkbillene, og Sør-Trøndelag har i 2016 den høyeste verdien som har vært målt for dette fylket i barkbilleovervåkingen. Flere kommuner i Nord-Trøndelag rapporterer om spredte forekomster av skader på grunn av granbarkbiller. Økt skade av granbarkbillen i nordlige områder med lite barkbilleproblemer tidligere er også en trend i andre deler av Nord- Europa. Fellefangstene dokumenterer at granbarkbillen forekommer i vestlige og kystnære områder i Vest-Agder (Lyngdal og Mandal) hvor gran har blitt plantet i nyere tid. Flere vestlige fylker som Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal får stadig mer gran i attraktiv alder for granbarkbillen, men det mangler overvåkingsdata for granbarkbillen fra disse fylkene.