Hopp til hovedinnholdet

Nye jordblandinger med lavere karbonavtrykk

20220613_111836_cropped

Overskuddsmasser fra anlegg kan egne seg til produksjon av sirkulære jordblandinger lokalt. Foto: Trond Knapp Haraldsen

Forskere og næringsliv har samarbeidet om å utvikle sirkulære jordblandinger basert på kortreist avfall fra bygg og anlegg. De nye jordblandingene er designet for grønne tak og som anleggsjord til grøntanlegg. Egenskapene er på nivå med kommersielle løsninger.

I prosjektet «Sirkulære jordblandinger» har NIBIO samarbeidet med Asplan Viak og Høgskulen for grønn utvikling. NIBIO har bidratt med kompetanse på jord og vegetasjon, samt materialvurderinger, design og testing av jordblandinger.


Jord med teglstein, kompost og biokull

I prosjektet er det utviklet to sirkulære jordblandinger til bruk på tak, og to til bruk i grøntanlegg. Blandingene er forskjellige, men baserer seg blant annet på komponenter som stedlige overskuddsmasser fra anlegg, ulike steinmel, komposter, knust tegl og biokull.

– En helt sentral del av prosjektet har vært å redusere klimautslippene ved produksjonen av jorda, forteller NIBIO-forsker Hans Martin Hanslin.

– Beregninger i prosjektet viste tydelig at innblanding av biokull og redusert transport var viktig for å oppnå dette.

Årlig blir det revet over 20 000 bygg i Norge, og i 2021 sto bygg- og anleggsindustrien for 25 % av alt avfall her i landet. Økt gjenbruk lokalt vil redusere karbonavtrykket i bygg og anleggsbransjen.

Et utvalg av materialene som ble undersøkt i prosjektet. Foto: Hans Martin Hanslin
Et utvalg av materialene som ble undersøkt i prosjektet. Foto: Hans Martin Hanslin

Testet ut i seks måneder

Blandingene har blitt grundig testet i seks måneder, men det gjenstår storskala utprøving.

– Vi er godt fornøyde med å ha funnet fram til jordblandinger som ser ut til å fungere godt for den ønskede vegetasjonen og som tilfredsstiller krav til fysiske og kjemiske egenskaper både til tak og landskap, forteller Hanslin.

– Hovedutfordringen er å finne gjenbruksmaterialer som enten direkte, eller etter raffinering, tilfredsstiller lovgivingen og samtidig bidrar til gode vekstforhold. Høy pH i materialene har vært særlig krevende å løse.

VERDENS JORDDAG 5. DESEMBER

Jordfruktbarhet, jordhelse, jordkvalitet - dette er temaer som engasjerer et økende antall bønder, forskere og politikere. Dette var også en viktig årsak til at FN lanserte jordåret i 2015. Bakteppet var bekymring for at moderne landbruksmetoder kan påvirke viktige jordfunksjoner negativt.

5. desember er Verdens jorddag. World Soil Day ble grunnlagt av The International Union of Soil Sciences i 2002.

Knust tegl og gjenbruks Leca er viktige komponenter i blandingene til grønne tak Foto: Hans Martin Hanslin
Knust tegl og gjenbruks Leca er viktige komponenter i blandingene til grønne tak Foto: Hans Martin Hanslin

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.