Hopp til hovedinnholdet

Ny rekord for blodbøk og kristtorn?

Blodbøk - Foto Karl Husabø_liggende

Blodbøk blir ofte benyttet som prydtre – enten som enkelttre eller i hekk. Blodbøka i Leikanger ble plantet i 1890 og stammer sannsynligvis fra Tyskland. Foto: Karl Husabø

Landsskogtakseringen reiser land og strand rundt for å måle skog. Noen ganger blir de også tilkalt for å kontrollmåle store trær. Spørsmålet er som alltid: Blir det ny Norgesrekord i stille høyde?

Blodbøka, som står rett ved hovedveien, om lag 500 meter vest for Leikanger kirke, ble plantet for over 130 år siden, i 1890.

Den gangen holdt lensmannen i Leikanger og Balestrand, Peder Rusten til der, og treet ble trolig innført fra Tyskland.

- Broren og svigerinnen til Rusten, kunstmalerne Olav og Frida Rusti, bodde i Tyskland på den tiden, men de var mye på Leikanger, forteller Karl Husabø, dagens eier av eiendommen.

Husabø forteller at blodbøka i 1970 ble målt til 25.9 meter, av en overingeniør fra Statens vegvesen.

Og treet fortsatte å vokse.

24. juni i år ble blodbøka målt til 30,8 meter og med en omkrets på fire meter.

- Opp til første grein var det over sju meter, forteller NIBIOs avdelingsingeniør og feltarbeider i Landsskogtakseringen Steinar Forberg, som foretok målingene av den rekordhøye blodbøka i Leikanger ved Sognefjorden.

Men det er flere store trær i frodige Leikanger. Rett nedenfor den voldsomme blodbøka, helt i veikanten, står det nemlig en anselig kristtorn. Og da kristtornen ble kontrollmålt i år viste det seg at høyden var 12,4 meter.

- Om begge trærne ble det sagt at de var blant de høyeste i landet av sine slag, sier Husabø.

- Og far min var i kontakt med fagfolk på trær, blant annet Oddvin Reisæter ved NLH på Ås, E.O. Ruud ved Vest-Agder landbruksskole i Søgne, samt professor Knut Fægri ved Universitetet i Bergen.

- Jeg har lett på nettet, men så langt ikke funnet noen oversiktar over trehøyder, bare mer sporadiske omtalar av enkelttrær.

 

Norges høyeste?

Så er spørsmålet: Er blodbøka og kristtornen ved Sognefjorden Norges høyeste?

Aksel Granhus er skogforsker ved NIBIO på Ås, og leder av Landsskogtakseringen. Han forteller at blodbøk er en variant av vanlig bøk, som kan bli over 40 meter høy.

- Blodbøk er jo mest brukt som prydtre i hager, og siden den er en variant av vanlig bøk kan den trolig potensielt bli enda høyere enn det målte treet i Leikanger. Men jeg kjenner ikke til noen større eksemplarer i Norge.

 

 

Blodbøk - Foto Karl Husabø.jpg
Blodbøk blir ofte benyttet som prydtre – enten som enkelttre eller i hekk. Blodbøka i Leikanger ble plantet i 1890 og stammer sannsynligvis fra Tyskland. Foto: Karl Husabø
Les mer om bøk Les mer om kristtorn
Fakta om bøk

Bøk er et av de viktigste skogstrærne i Europa, men det er ikke så mye bøketrær i Norge, litt over 1,1 millioner kubikkmeter. Den vokser hovedsakelig i Vestfold med spredte forekomster på Sørlandet fra Telemark til Arendal. Bøkeskogen på Vollom på Lindås i Vestland er verdens nordligste selvforyngende bøkeskog, og ble opprettet som naturreservat i 1984.

Kilde: «Bærekraftig skogbruk i Norge»

Fakta om kristtorn

Kristtorn tåler dårlig middeltemperaturer lavere enn -0.5 °C, og liker seg best i områder med milde vintre og varme somre. I Norge finner vi den derfor langs sør- og vest-kysten, fra Bamble i Telemark til Smøla i Møre og Romsdal. I Europa har kristtorn ganske stor utbredelse. Den strekker seg fra Norge i nord til Nord-Afrika i sør og fra Irland i vest til Tyrkia i øst. Ifølge tall fra Landsskogtakseringen er det 8000 kubikkmeter med kristtorn i Norge.

Kilde: «Bærekraftig skogbruk i Norge».

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.